Krásný pokojný den
Zase jsi to špatně pochopil, jak srovnání, tak "dokazování", o nic takového nešlo. Tvé myšlení je zřejmě narcistní.
Joske
Jen Satana napadne srovnat chrám s motorkou. Zůstaň si u své motorky a nesnaž se dokazovat, že jsi křesťan. Vůbec nemáš tušení, co to slovo znamená.
Krásný pokojný den
Ježíš Joske také nedával rady jak řídit motorku nebo snad ano? Že Bůh nebydlí v něčem co postavil člověk je jasné, nad tím netřeba bádat. Co tam máš dalšího...?
Joske
Ježíš řekl v duchu a v pravdě, ne v kostelech zhotovených lidskou rukou. 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Sk 17:24-25
Ježíš probouzí duchovní spáče, aby z nich udělal Boží chrám, Boží svatyni. 16Nevíte, že jste Božím…More
Ježíš řekl v duchu a v pravdě, ne v kostelech zhotovených lidskou rukou. 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Sk 17:24-25
Ježíš probouzí duchovní spáče, aby z nich udělal Boží chrám, Boží svatyni. 16Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? 17Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!18Ať se nikdo neklame! 1Kor 3:16-18
Jak vidíme, Písmo svaté nás varuje před lidmi, kteří si říkají Krásný pokojný den. Ti se nikdy chrámem Božím nestanou.
Krásný pokojný den
Lubico reaguješ tam níže k Joskemu. Konstatuješ, že se svým komentářem odhalil, že není katolík. Napíši jen dvě věci - předně to, že Joske samozřejmě není katolík a bylo to pochopitelné už dávno, ale není to vůbec důležité nebo snad ano? Všiml by si toho dávno i hluchoslepý. Za další - kostely nejsou pouze schránky na Eucharistii v jakémkoli čase, ale mají mnohem širší a pochopitelnější význam. …More
Lubico reaguješ tam níže k Joskemu. Konstatuješ, že se svým komentářem odhalil, že není katolík. Napíši jen dvě věci - předně to, že Joske samozřejmě není katolík a bylo to pochopitelné už dávno, ale není to vůbec důležité nebo snad ano? Všiml by si toho dávno i hluchoslepý. Za další - kostely nejsou pouze schránky na Eucharistii v jakémkoli čase, ale mají mnohem širší a pochopitelnější význam. Lidé co mají cit a vnímání pro věci duchovní a to i citliví nevěřící nebo jinověrci poměrně snadno vnímají význam kostela a respekt k takovému místu. Je ale nad slunce jasnější, že kostel sám o sobě není cílová stanice a už jen závěr mše svaté jasně ukazuje, že věřící jsou posláni VNĚ kostela Ite, missa est. Docela pěkně zde v úvodu napsáno: lhoteckafarnost.cz/_d/01/Vestnik201505.pdf
Krásný pokojný den
Přirozená logika je minimálně to, že pokud je venku déšť a nebo mrzne až praští, tak lidé potřebují milý Joske přístřeší a možnost se ve větším počtu sejít. V případě shromaždiště k chvále Boží se tomuto přístřeší říká kostel. Je to takto srozumitelné chlapče?

Druhá věc je, že místo, kde se lidé scházejí k chvále Boží je místo posvátné, svatyně, která má jistou "promodlenost" a duchovní význam. …More
Přirozená logika je minimálně to, že pokud je venku déšť a nebo mrzne až praští, tak lidé potřebují milý Joske přístřeší a možnost se ve větším počtu sejít. V případě shromaždiště k chvále Boží se tomuto přístřeší říká kostel. Je to takto srozumitelné chlapče?

Druhá věc je, že místo, kde se lidé scházejí k chvále Boží je místo posvátné, svatyně, která má jistou "promodlenost" a duchovní význam. Protestanté trochu tato místa sterilizovali, podobně jako oltář či architekturu nebo výzdobu či liturgii. Nezazlívám jim to, řekněme že to byl protest proti přílišné okrášlenosti a jistý extrém, jak "bojovat" proti něčemu co až tak škodlivé ve skutečnosti není.

Písmo Ti chválím, ale interpretace je chybná. Podstata je jasná, ale nic nebrání nikomu, aby se klaněl v budovách pokrytých břidlicí a nebo palmovými listy.... Ve společenství se stejně smýšlejícími... Jinak Písmo varuje nikoli před tím co uvádíš, ale před těmi, kteří nemilují a Písmo křiví... Výklad si jistě najdeš sám....
Joske
23Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. 24Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. J 4:23-24
Ježíš řekl v duchu a v pravdě, ne v kostelech zhotovených lidskou rukou. 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených …More
23Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. 24Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. J 4:23-24
Ježíš řekl v duchu a v pravdě, ne v kostelech zhotovených lidskou rukou. 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Sk 17:24-25
Ježíš probouzí duchovní spáče, aby z nich udělal Boží chrám, Boží svatyni. 16Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? 17Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!18Ať se nikdo neklame! 1Kor 3:16-18
Jak vidíme, Písmo svaté nás varuje před lidmi, kteří si říkají Krásný pokojný den.
Joske
Je to přirozená logika Satanovy matrice. Chápeš to přesně tak, jak chce Satan. Já ve svých komentářích cituji Písmo svaté, jak to chce Pán Ježíš Kristus.

Krásný pokojný den Kostely, modlitebny, chrámy mají přirozenou logiku a pokud se to Joskovi nezdá, nemusí tam chodit. Ať v zimě či létě, ať v dešti či sněhové vánici... Pochop, kdo můžeš.
Krásný pokojný den
Kostely, modlitebny, chrámy mají přirozenou logiku a pokud se to Joskovi nezdá, nemusí tam chodit. Ať v zimě či létě, ať v dešti či sněhové vánici... Pochop, kdo můžeš. 😊
Joske
Kostely hoří jako brikety.
Úředníci a strážci staré matrice vám vsugerovali, že potřebujete kostely. Jenže Ježíš učí něco jiného. Pravá zbožnost se nepodobá pohanskému uctívání předmětů nebo staveb. Apoštol Pavel o této věci svědčil: 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by …More
Kostely hoří jako brikety.
Úředníci a strážci staré matrice vám vsugerovali, že potřebujete kostely. Jenže Ježíš učí něco jiného. Pravá zbožnost se nepodobá pohanskému uctívání předmětů nebo staveb. Apoštol Pavel o této věci svědčil: 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Sk 17:24-25 Nepotřebujeme kostely. Uctíváme Boha v duchu a v pravdě tím, že plníme Jeho vůli. Tím, že zachováváme Jeho slovo.
Probuďte se! Sundejte pouta, kterými vás vězní Satanova matrice!
ľubica
Joske, tu nesúhlasím s tým čo píšete. Popierate vlastne slová Pána Ježiša: Janovo evanjelium 6 kap, 52-58!
Ked si to prečítate, sám si odpovedzte na otázky:
1/ kde sa može uchovávať Eucharistia okrem kostolov v čase pokoja?

2/ a kde počas vojny a prenasledovania?
Týmto komentárom ste odhalil že nie ste katolík.
Joske
Chápu námitky. Jenže, když pozavírají, vypálí kostely nebo v nich budou baletit smyslné tance, žehnat homosexuálům, uctívat Pachamamu, zahyne naše víra jen proto, že není kam uložit Eucharistii? To jistě ne. Jen se budeme učit žít tak, jako první křesťané. Bez kostelů. Tak, jak to chtěl Ježíš.
Každý podle své míry probuzení nyní musí začít oddělovat učení Ježíše Krista od učení Satanovy matrice. …More
Chápu námitky. Jenže, když pozavírají, vypálí kostely nebo v nich budou baletit smyslné tance, žehnat homosexuálům, uctívat Pachamamu, zahyne naše víra jen proto, že není kam uložit Eucharistii? To jistě ne. Jen se budeme učit žít tak, jako první křesťané. Bez kostelů. Tak, jak to chtěl Ježíš.
Každý podle své míry probuzení nyní musí začít oddělovat učení Ježíše Krista od učení Satanovy matrice. Není snadné opouštět staré návyky, ale sám nebeský Otec nám pomáhá tím, že dopouští všechna ta opatření v rámci falešné pandemie. Toto je čas určený k probuzení k duchovnímu životu. Drak proti nám rozpoutal válku.
12Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“ 13Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. 14Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času. 15A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. 16Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18I postavil se na písku u moře. Zj 12:12-18
Joske
Jíme Kristovo tělo a pijeme Kristovu krev i mimo kostely. Tak, jak to po několik století dělali všichni následovníci Pána Ježíše Krista. Vracíme se k tomu, co bylo dobré.
52Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ 53Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. …More
Jíme Kristovo tělo a pijeme Kristovu krev i mimo kostely. Tak, jak to po několik století dělali všichni následovníci Pána Ježíše Krista. Vracíme se k tomu, co bylo dobré.
52Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ 53Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne. 58Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost. “ J 6:52-58 Nepopřel jsem ani jedno ze slov našeho Pána Ježíše Krista.