V.R.S.
21.7K

Masoneria jest zagrożeniem dla Kościoła

- napisał pan Edward. No chyba, że, jak "starsi bracia w wierze" z B'nai B'rith, jest "drogimi przyjaciółmi"...

"Drodzy Przyjaciele

Miło mi powitać ponownie grupę przedstawicieli B'nai B'rith International
. Waga waszej wizyty polega na tym, że jest ona szansą dla nas wszystkich poświęcenia się na rzecz wspólnych wysiłków by zbudować jeszcze większe porozumienie i solidarność między katolikami a żydami.

W czasie, gdy nadzieje na pokój znów zostały zagrożone przez niedawne ataki terrorystyczne w Jerozolimie i Tel Awiwie, musimy ponowić naszą modlitwę i nasze wysiłki by kłaść nacisk na to co łączy zamiast na to co dzieli i oddziela.

Istotnym narzędziem rozwoju wzajemnego porozumienia i tworzenia jeszcze bliższych stosunków między katolikami a żydami jest edukacja. W tej edukacji kluczowym elementem dla obu naszych tradycji jest pamięć. Pamięć o naszych tradycjach, o dobru i złu w minionych relacjach, powinna nauczyć nas pokornej wiary i ufnej nadziei. Powinna kierować nas gdy pragniemy "czynić sprawiedliwość, miłować łagodność i kroczyć pokornie z naszym Bogiem" (Mich 6,8). Wzmocni naszą odpowiedzialność i zaangażowanie.

Oto droga, na rzecz której się angażujemy i modlę się by Wszechmocny Stwórca nieba i ziemi zesłał nam swe obfite miłosierdzie i łaskę byśmy mogli naprawdę postępować razem na tej drodze. Dla wszystkich z was proszę o obfite Boże błogosławieństwo."


Jan Paweł II do przedstawicieli B'nai B'rith International, 11.03.1996, za:
To a group of representatives of the "B'nai B'rith International" (March 11, 1996) | John Paul II

Francio53
W pobożnych (dawnych) czasach taki papież był by heretykiem. Swoi wybierają swoich, wynoszą na ołtarze swoich.
Izabela Sylwia
Nie wolno bać się mówić prawdy, PRAWDA NIE JEST ZNIESŁAWIANIEM!