Clicks26
sl.news

Frančišek spreminja kanonsko pravo: Cerkvene službe za lektorje in ženske akolitke

Frančišek je spremenil kanonsko pravo 230 §1 in odredil, da lahko laiki formalno postanejo lektorji in ministranti.

Z Motu Proprio Spiritus Domini (11. januarja) institucionalizira kar je že do sedaj narejeno. Cerkev je včasih opredeljevala lektorstvo in ministrantsko službo kot manjše redove, ki jih je mogoče podeliti le moškim.

Pavel VI je ob ukinitvi manjših odredb leta 1971 odredil, da ustrezne pisarne ostanejo namenjene moškim. Od leta 1992 pa je tudi ženskam/deklicam "dovoljeno" biti lektorka/ministrantka.

V kanonu 230 zdaj piše: "Laiki, ki imajo starost in spretnosti, določene z odlokom škofovske konference, lahko po ustaljenem liturgičnem obredu trajno prevzamejo službo lektorjev in ministrantov; vendar jim ta prispevek ne daje pravice do podpore ali plačila s strani Cerkve."

Pred tem je Kanonsko pravo nalagalo, da "lahko laiki (moški), ki imajo starost in kvalifikacije, določene z odlokom škofovske konference, po predpisanem liturgičnem obredu za stalno prejmejo lektorske in akolitske službe".

V praksi sta lektor in akolit neuporabni službi, saj skoraj vsi lektorji in ministranti opravljajo svojo funkcijo, ne da bi za to potrebovali formalno imenovanje.

Slika: via Catholic Sat, #newsBevcvkadte