Clicks45
lt.news

Šventojo Petro bazilika: Mišios yra draudžiamos, bet „Fratelli Tutti“ bus daug

Šv. Petro bazilikos arkivyskupas kardinolas Gambetti įkūrė fondą „Fratelli Tutti“, kuris - atsargiai: vakarėlių kalba! - siekia įgyvendinti „naują humanizmą, kuris sinodiniu būdu skatina kiekvieno indėlį pagal savo įsipareigojimų ir kompetencijos sritis“.

Jis tai paskelbė spalio 20 dieną Italijos Senate (sic!), dalyvaujant Italijos neokomunistiniam sveikatos ministrui. Gambetti sukėlė „integraliojo humanizmo“ ir „žmogaus žodyno“ poreikį - kad ir ką tai reikštų. Jo pagrindas bus menas, formavimas ir „dialogas“.

„Organizuosime renginius ir maršrutus, patirtis ir akimirkas aplink Katalikų Bažnyčios Motinos baziliką, kad paskatintume laisvės, lygybės ir brolybės vertybių internacionalizavimą“, - pagrindinį šėtoniškos Prancūzijos revoliucijos šūkį apibūdino Gambetti.

Specola (InfoVaticana.com, spalio 21 d.) suprato, kad tai dar vienas žingsnis į sekuliarizavimą Šventojo Petro bazilikoje: „Galime pamatyti Šv. Petro baziliką, paverstą savotišku kultūros centru, kuriame kartkartėmis, žinoma, bet be perdėjimo, bus laikomos Mišios."

#newsHkxgrpflfn