Libor Halik
42.1K

Turecko bude na řadě po rusko ukrajinském usmíření, pak

teprve začne natvrdo 3. světová válka dle proroctví sv. Paisije Athoského, sv. Kosmy Etolijského, ctihodného Josifa Vatopedského. Proč Turecko? …
Mira393
Důstojný pane a nechcete soudruha Putina prohlásit svatým???
... ... PROKOP
halík je cvok
Libor Halik
To předpověděli světci a to nebyli cvoci. Však to uvidíte.
Libor Halik
Ale je historickým faktem, že svatí proroci vždy byli od mnoha svých současníků pokládáni za blázny. Po smrti jim však stavěli památníky.