Clicks159
hu.news

Neki a római miseruha egy "bűn": Traditionis Custodes kisdiktátorrá változtatta a püspököt

A 64 éves Ángel Ríos Matos, Puerto Rico püspöke július 17-én egy szűkszavú és legalista rendeletet publikált (lásd lent), amely Ferenc pápa hagyományára (Traditionis Custodes) hivatkozva próbálja "betiltani" a római rítust.

A 2020 májusában püspökké kinevezett Ríos azt állítja, hogy az egyházmegyéjében jelenleg nincsenek olyan csoportok, amelyek a római rítust kérik, és ezért "tiltja" annak ünneplését az egyházmegyéjében. Egyetlen papot és egyetlen helyet sem különítenek el a római rítus számára.

Elrendeli továbbá, hogy "minden papnak" az egyházmegyéjében a Novus Ordo misét kell ünnepelnie, "még akkor is, ha zártkörűen és emberek nélkül celebrál".

Végül "megtiltja" a római miseruhák, vászon terítők, kehelytakarók, manipulák, birétumok és más, a római rítusra jellemző szimbólumok használatát. Nyilvánvaló, hogy Ríos úgy gondolja, mindenható lett, ezt a szindrómát pedig valószínű, hogy püspöki felszentelése okozta.

Ezért a rendeletet nem lehet komolyan venni, főleg azért, mert ez egy elrettentő példája a Ferenc pápa által oly gyakran ostorozott merevségnek.

#newsGnjhaostpr