Clicks3
ms.news

Viganò: Musuh Telah “Menjajahi” Jawatan Utama Dengan Penuh Sistematik Dalam Gereja

Tidak seperti kaunsil yang terdahulu, Vatican II telah menggelar dirinya “pastoral” dan mengumumkan bahawa ia tidak ingin mendefinisikan mana-mana doktrin, kata Archbishop Viganò kepada CatholicCulture.org (26 Jun).

Tambah Viganò, bahawa ia telah mengakibatkan suatu tadahan “antara sebelum dan selepas,” “antara ketidak-sama canon vokal dan bercakap kosong", dan "antara duduk anathema dan mengelip mata kepada dunia.”

Vatican II turut memberikan "anggapan kekuasaan doktrinal" dan "ketidak-sempurnaan magisterial yang penuhimplisit," walaupun ianya telah "dikecualikan dengan jelasnya” ketika sesi Kaunsil .

Viganò says bahawa Father Kaunsil "telah menipu" kerana tiada daripada mereka yang dapat membayangkan terdapat kekuasaan yang teratur dengan kuasa, dan nilai pemusuhan dalam Gereja di mana telah digantikan dengan skema preparatori Kaunsil dengan “ikatan kesalahan yang berpenyamaran dengan cerdiknya, terselindung di sebalik ucapan yang berpanjang lebar dan ekuivokal, dengan sengajanya.”

Terdapat sesetengah “minda sistematik yang berniat jahat daripada Council Fathers juga, pada masa yang sama, dan mempunyai optimisme yang naif atau tidak berhati-hati daripada Council Fathers yang lain yang turut bermotif.”

Bagi Viganò, "spirit of the Council"(semangat kaunsil) merupakan diri kaunsil sendiri kerana “kesilapan zaman pasca-consiliar dipenuhi ciriin nuce dalam Akta Konsiliar.”

Dengan sewajarnya, ianya betul bagi Viganò untuk berkata bahawa New Rite (1970) adalah The Mass of the Council (1962-65)(Mass kepada Kaunsil).

Dia percaya bahawa “jalan penyelesaian” - Adalah lebih kepada diagnosis - menipu dalam kata “mengenal-pasti penyelinapan musuh ke dalam hati Gereja, “penjajahan” secara sistematik dalam jawatan kekunci Roman Curia, seminari, dan sekolah eklesiastik, konspirasi daripada sekumpulan pemberontak— termasuk, barisan hadapan, Perbadanan Jesu yang menyimpang.”

Viganò turut dapat mengenal-pasti “kekurangan tindak-balas dalam kebaikan, kenaifan orang ramai, ketakutan daripada yang ramai, dan minat mereka yang telah mendapat kebaikan daripada konsiprasi tersebut.”

Dia berharap agar pope yang muncul pada masa hadapan “dapat mencantumkan semula jalinan Tradisi yang telah dipotong” - ada yang hairan bagaimanakah seorang pope yang bersikap ini boleh muncul dari Kolej Kardinal kini.

#newsDhotzjfvoz