Clicks51
Victory

Anathema na kardinála Blase Cupiche

Jménem Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké tímto před Bohem a před církví vyhlašujeme anathemu na kardinála Blase Cupiche, arcibiskupa Chicaga, za prosazování vakcinačního teroru a hlásání covidového antievangelia (Gal 1,8) a rovněž za hereze bergoglianismu, které popírají základní pravdy katolického učení v oblasti víry a morálky.

Anathemu v Boží autoritě zveřejnili

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

7. 10. 2021

Pokud kacíř Cupich nebude činit veřejné pokání, bude za své zločiny proti víře a morálce věčně zavržen v pekle.

Boží anathema dopadá i na každého biskupa, kněze a katolíka, který s ním sdílí jednotu ducha v této apostazi.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) koná v této době prorockou službu (Ef 2,20) a brání proto základní pravdy víry a morálky, dané nám v evangeliu samotným Ježíšem Kristem.