Clicks19
ms.news

Kata-kata Rakaman Dari Buku Baharu Benedict XVI: “Pengecualian Daripada Celibacy Adalah Penipuan”

Benedict XVI dan Kardinal Sarah menulis dalam buku baharu mereka mengenai celibacy (sumber: LeFigaro.fr):

“Kini, ianya sangat senang untuk menegaskan bahawa celibacy akan menjadi akibat kepada suatu penghinaan bagi korporealiti dan seksualiti: penentuan sebegini adalah salah.”

“Tanpa menolak barangan materialis, nilai paderi tidak dapat diwujudkan. Seruan mengikuti kepimpinan Jesus tidak mungkin dijalankan tanpa tanda kebebasan dan tanpa penolakan segala kompromisi. Celibacy mempunyai kepentingan sebagain penolakan kehidupan kekeluargaan duniawi.”

“Celibacy berpaderi secara khususnya difahamkan sebagai suatu tindakan liberasi, walaupun dalam masa kini bermakna percubaan. Ia mengizinkan paderi untuk mendirikannya dalam semua koheren dalam identitinya sebagai pengantin lelaki Gereja.”

“Dalam soal pelantikan lelaki berkahwin, walaupun mereka merupakan deakon tetap, namun ianya tetap tidak harus dijadikan sebagai pengecualian, dengan pelanggaran, luka koheren paderi.Apabila berbincang mengenai suatu pengecualian, ianya mungkin menjadi penyalahgunaan bahasa atau penipuan.”

“Ianya penting dan sesuatu yang perlu, bahawa semua - bishops, paderi dan laiti - tidak mengizinkan mereka dipadang dengan hujah-hujah negatif, persembahan teater, penipuan diabolik, dan kesalahan fesyen yang merendahkan nilai celibacy berpaderi.”

“Kemungkinannya, pelantikan lelaki berkahwin akan melambangkan malapetaka dalam bidang paderi, suatu kekeliruan eklesiologikal dan penyamaran kefahaman dalam kepaderian.”

#newsDdainuisiw