Clicks756
Libor Halik
5

Bez rozlišování (odmaskování) zlých duchů, nebudeme spaseni

Falešná zjevení od falešných proroků jsou psána stylem jako každodenní zpravodajství v zednáři řízené televizi. Jsou tak častá a zavalující informacemi, že člověk si nestíhá zapamatovat, že např. před rokem se tam říkaly informace protikladné k těm dnešním. Protože si to nezkontroluje a považuje NEsprávně kontrolu za neodpustitelný hřích rouhání Duchu Svatému. Kontrolování však vůbec hříchem není, je to svatá opatrnost. Všichni svatí kontrolovali zjevení, která k nim, či k okolí přicházela - a dělali správně. Dnes je u některých lidí módní nic nekontrolovat a slepě věřit - stačí když vizionářka oznámí, že jí to řekl Pán Ježíš či Panna Maria - a už to nikdo nekontroluje, zda tam nejsou věci v rozporu se Sv. Biblí, se Sv. Tradicí, s dogmaty církve, protože se lidé bojí, že by kontrolováním neodpustitelně zhřešili. Většinou to falešné zjevení ty posluchače straší, že kontrolovat se nesmí, jinak že zhřeší neodpustitelným hříchem. Skutečné rouhání Duchu Svatému je dle evangelia vždy spojené se zlomyslným zatvrzelým vědomým lhaním. Ale zákaz zkonrolovat zjevení, to je typická taktika démonů i lidských zlodějů. Skutečný Bůh se nikdy nebojí toho, když si ho zbožný člověk překontroluje - doporučují to např. autobiografické knihy sv. Terezie z Avily. Nekonečný Bůh je totiž nekonečně pokorný a kontrola mu proto nevadí. I v Bibli je psáno: Všeho zkuste, dobrého se držte. Člověk musí zkontrolovat, zda ho nějaký vizionář/ka neklame. Slepá víra v nějakého neznámého člověka je totiž skutečně jen slepá. Mohu slepě věřit Bohu, kterého nevidím, nikoliv však člověku, kterého vidím a kterého mám povinnost si nějak ověřit, prokontrolovat. Věřím, že Boha znali starozákonní proroci - použiji proto jejich už ověřenou v Bibli zapsanou zkušenost. Věřím, že Boha znali sv. apoštolé - použiji jejich v Bibli zapsanou zkušenost. Věřím, že Boha znali klasičtí svatí před 50, 100 či více lety - použiji jejich zkušenost zapsanou ve starých ještě poctivých životopisech svatých. Sv. Pio stigmatik rozlišoval, kdy k němu promluvila Panna Maria skutečná a kdy k němu promluvil satan v převleku Panny Marie. I my se musíme učit rozlišovat, chceme-li být spaseni.

(Topící se apoštol Petr)
Public domain
Segal
Reinkarnovaný lhář Kalisrátos. 😈👿👹👺💀☠👻👽💩 🤮
Hledač
Tak samozřejmě, souhlasím.
Měli bychom být celkově velmi opatrní v přijímání informací. I když třeba na internetu, v knize čteme, že to řekla Panna Maria (při zjevení kterému věříme), nebo svatý (kterého máme rádi) nemusí to být všechno tak docela pravda. I třeba nedokonalý překlad, nesprávně zvolené slovo může pozměnit význam sdělení.
Pak jsou i samozřejmě lidé, kteří cíleně manipulují informac…More
Tak samozřejmě, souhlasím.
Měli bychom být celkově velmi opatrní v přijímání informací. I když třeba na internetu, v knize čteme, že to řekla Panna Maria (při zjevení kterému věříme), nebo svatý (kterého máme rádi) nemusí to být všechno tak docela pravda. I třeba nedokonalý překlad, nesprávně zvolené slovo může pozměnit význam sdělení.
Pak jsou i samozřejmě lidé, kteří cíleně manipulují informacemi.
PetraB
Otče, nikdo nikdy neřekl, že zjevení nekontrolujeme. Vy si utvoříte nějakou vlastní premisu, která neodpovídá skutečnosti a na její bázi pak diskutujete. Je zbytečné Vám cokoli vyvracet.
Libor Halik
Nestačí kontrolovat trošičku, ale pořádně. Blahoslavená Kateřina Emmerichová předpověděla, že přijdou stovky falešných prorokyň. A jsou tady.
2 Kor. 11:14 Sám Satan se vydává za anděla světla.
1 Sol. 5:19-21 Ducha nezhášejte, (darem) prorokování nepohrdejte! Všecko však zkoušejte.
1 Jn 4:1 Miláčkové, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Pro @PetraB
PetraB
Měl byste se zase postavit na nároží - a zvěstovat lidem evangelium. Promiňte, místo nikdy nekončících diskuzí. Času je málo a zavržených hodně.