U.S.C.A.E.
ten mních sa nemohol ukľudniť lebo Boh súdi absolútne a myslím Absolútne nestranne (a on to videl že ani "habit" nič nezaručuje vôbec žiadna protekcia ba myslím že to ešte sprísni súd ale aj prípadná odmena je väčšia) naše sebahodnotenie Ho nezaujíma a to mňa samého uvádza do bázne človek sa objaví pred Vševediacou Múdrosťou a Svätosťou tam jeho sebauspokojujúce pocity nahradí čistá realita

A …More
ten mních sa nemohol ukľudniť lebo Boh súdi absolútne a myslím Absolútne nestranne (a on to videl že ani "habit" nič nezaručuje vôbec žiadna protekcia ba myslím že to ešte sprísni súd ale aj prípadná odmena je väčšia) naše sebahodnotenie Ho nezaujíma a to mňa samého uvádza do bázne človek sa objaví pred Vševediacou Múdrosťou a Svätosťou tam jeho sebauspokojujúce pocity nahradí čistá realita

A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. (Flp 2,12)

hriech je ako zúfať tak aj opovážlivo sa spoliehať a obidva majú koreň v pýche
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Hlas z nebe, který jsem (já, Jan,) už slyšel, zase na mě promluvil: „Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla stojícího na moři a na zemi!“ Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal. Odpověděl mi: „Vezmi ho a spolkni! Způsobí ti v břiše hořko, ale v …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Hlas z nebe, který jsem (já, Jan,) už slyšel, zase na mě promluvil: „Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla stojícího na moři a na zemi!“ Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal. Odpověděl mi: „Vezmi ho a spolkni! Způsobí ti v břiše hořko, ale v ústech se ti bude sladce rozplývat jako med.“ Vzal jsem ten malý svitek z andělovy ruky a spolkl ho. V ústech se mi sladce rozplýval jako med, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi to v břiše. Pak mi bylo řečeno: „Znovu musíš prorokovat proti mnoha lidem, národům, jazykům a králům.“
Zj 10,8-11

Žalm:
Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, Hospodine!

Raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství.

Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,
tvé příkazy jsou mými rádci.

Lepší je pro mě zákon tvých úst
než tisíce ve zlatě a stříbře.

Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky,
nad med jsou sladší pro má ústa.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,
neboť jsou radostí mého srdce.

Otvírám ústa a nabírám dech,
neboť toužím po tvých předpisech.
Zl 119

Evangelium:
Lk 19,45-48
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Felixe de Valois
Felix de Valois
4. listopadu, připomínka
Postavení: spoluzakladatel řádu OST
Úmrtí: s. XIII.
Atributy: bílý hábit s červenomodrým křížem, jelen, řetěz s otevřenými okovy
Narodil se 9. 4. 1127 do hraběcí rodiny ve Valois (25 km severně od Meaux) ve Francii. Byl pravnukem francouzského krále Jindřicha. Otec Rudolf byl hrabětem z rodu Kapetovců. Felix od …More
Dnes slavíme svátek svatého Felixe de Valois
Felix de Valois
4. listopadu, připomínka
Postavení: spoluzakladatel řádu OST
Úmrtí: s. XIII.
Atributy: bílý hábit s červenomodrým křížem, jelen, řetěz s otevřenými okovy
Narodil se 9. 4. 1127 do hraběcí rodiny ve Valois (25 km severně od Meaux) ve Francii. Byl pravnukem francouzského krále Jindřicha. Otec Rudolf byl hrabětem z rodu Kapetovců. Felix od dětství projevoval milosrdnou lásku k chudým a nešťastným. V době dospívání začal toužit po hlubším duchovním životě. Později proto přenechal hraběcí titul (právo prvorozeného) mladšímu bratrovi, přijal svátost kněžství a po nějaké době odešel z kláštera, aby žil jako poustevník v odlehlém kraji, necelých 30 km SV od Meaux. Zde žil zbožným a odříkavým životem a jeho druhem se stal Jan z Mathy (pam. 17.12).
Jejich společné hledání vůle Boží vyústilo v rozhodnutí založit nový řeholní řád se zaměřením na vykupování křesťanských zajatců z rukou pohanů a jejich spásu. K tomuto rozhodnutí se traduje legenda, podle které měli vidění jelena, jenž měl mezi parohy kříž s příčným modrým břevnem na svislém červeném. Jan prý byl již v primičním vidění připravován na cestu, pro kterou se nyní společně rozhodli a kvůli které se vydali nejprve za pařížským biskupem a opatem od sv. Viktora. Po společném sepsání návrhu pravidel na základě řehole sv. Augustina se vydali do Říma za papežem Inocencem III., který 17. 12. 1198 jejich řeholi podmínečně schválil a o 7 měsíců později potvrdil jako „Řád Nejsvětější Trojice na vykoupení zajatců“ (bratři jsou od latin. názvu zvaní trinitáři).
Po návratu z Itálie, za podpory francouzského krále Filipa Augusta a obdarováni pozemkem od šlechtice Gautiera ze Chatillonu, který prošel zajetím, založili první klášter v místě zvaném Cerfroid (v překladu „u svobodného jelena“). Šlo o místo spojené s viděním, kde došlo k jejich rozhodnutí založit řád.
Felix byl ustanoven prvním představeným kláštera v Cerfroid, zatímco Jan své působení zaměřil na Itálii, Španělsko a Afriku. Podle řádové tradice Felix v Cerfroid zemřel ve věku 85 let v roce 1212. Z důvodu odchylných údajů uvádí martyrologium pouze století.
zdroj: catholica.cz/?id=5537