Marieta Ria
755
Pane, keď sa modlitby zdajú nevypočuté, pretože čakanie je dlhé ... keď moja nádej slabne... pomôž mi zapamätať si, že čakanie je spôsob, ako naberám duchovné svaly, že čakanie je dobré pre moju dušu.More
Pane,
keď sa modlitby zdajú nevypočuté, pretože čakanie je dlhé ...
keď moja nádej slabne...
pomôž mi zapamätať si, že čakanie je spôsob, ako naberám duchovné svaly, že čakanie je dobré pre moju dušu.

Pomôž mi vidieť, že čas strávený čakaním nie je stratený čas...
Že každá sekunda oneskorenia slúži svojmu účelu ...
Že pracuješ v zákulisí ...
A keď čakám, pomôž mi poddať sa pohodliu Tvojho náručia ...
Teplu Tvojho objatia ...
Vychutnať plnosť Tvojej milosti ...
Pripomeň mi, že Tvoja odpoveď nepríde ani o sekundu skôr, ani o sekundu neskôr.
V mene Ježiša.
Amen
Strieborný svit