apredsasatoci
21K

Sme skutoční kresťania? Alebo sa na kresťanov, len hráme?

Medzi dvoma príchodmi je ešte jeden, skrytý príchod Ježiša Krista, ktorého vidia len vyvolení a pozorujú ho iba v sebe vo vnútri; a tak sú ich duše zachránené. Prvý príchod bol v tele a slabosti …More
Medzi dvoma príchodmi je ešte jeden, skrytý príchod Ježiša Krista, ktorého vidia len vyvolení a pozorujú ho iba v sebe vo vnútri; a tak sú ich duše zachránené. Prvý príchod bol v tele a slabosti, tento stredný príchod je v duchu a moci a posledný príchod bude v sláve a majestáte. Tento prostredný príchod je cesta, ktorá vedie od prvého príchodu k poslednému.
Prvý príchod Ježiša Krista predpovedali proroci a uskutočnil sa, keď nadišla „plnosť času“. Tento príchod zmenil svet a v tme zažiarilo svetlo. Kedy bude druhý príchod, to vie len Boh. Ale tento tretí, prostredný príchod, ten je plne v našich rukách. Máme vedomosti aj prostriedky, ako sa pripraviť a ako Krista do svojho srdca priviesť. Opäť počúvajme Krista: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ Niet väčšieho daru, väčšej radosti a väčšieho požehnania, ako poskytnúť prístrešie Bohu. Preto obráťme svoj zrak dovnútra, do seba, skúmajme, či je v našom srdci …More
forthetruth333
BOH tento ich plán ZNIČI