Peter(skala)
3469

Relikvie bl. Pier Giorgia Frassatiho putujú do Krakova aj cez Slovensko

Pápež František sa modlí pri hrobe bl. Pier Giorgia Frassatiho v Turíne (Taliansko, 21. júna 2015). - ANSA
05/07/2016 17:29
POSUŇ ĎALEJ:

Taliansko 5. júla – Relikvie blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho dnes vyrazili na cestu z Turína do Krakova, kde sa koncom júla zídu státisíce mladých na Svetových dňoch mládeže. Riaditeľ diecézneho pastoračného centra v Turíne don Luca Ramello pre Vatikánsky rozhlas prezradil, ako samotná myšlienka vznikla:

„Urobiť púť pozostatkov blahoslaveného Pier Giorgia sa zrodila na žiadosť Krakovskej arcidiecézy, arcibiskupa Krakova (kardinála Stanisława Dziwisza – pozn. red.), aby sa tým poukázalo na súvislosť medzi blahoslaveným Pier Giorgiom a cestou, ktorú Svetové dni mládeže počas mnohých rokov prešli. Pápež František určil za tohtoročnú tému «blahoslavenstvá», zatiaľ čo Karol Wojtyła označil blahoslaveného Pier Giorgia za «muža ôsmich blahoslavenstiev»“.

Pier Giorgio Frassati je spolu so sv. Jánom Pavlom II. a sestrou Faustínou patrónmi 31. svetových dní mládeže v Krakove. Organizátori podujatia veria, že prítomnosť relikvií „bude podnetom a pozvaním pre mladých hľadieť k výšinám“. Pápež František o mladíkovi s povesťou svätca vo svojom posolstve napísal: „Pier Giorgio bol mladý muž, ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im oveľa viac ako len materiálne veci; dával im seba samého“.

Telesné pozostatky patróna mladých sa ešte pred svojim príchodom do Krakova, kde dorazia 23. júla, zastavia na severe Talianska a v niektorých európskych krajinách vrátane Slovenska. K verejnej úcte budú vystavené vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave od 10. do 11. júla. Viac informácii nájdete tu. -ej-
Peter(skala)
Ako stredoškolák sa zblížil s jezuitmi a bol činný v ich náboženských združeniach. V tom čase mal živé styky aj so saleziánmi, zvlášť so známym vychovávateľom mládeže donom Antoniom Cojazzim (čít. kojacim). Ale ako vysokoškolák sa najviac zblížil s dominikánom pátrom Filipom Robottim, ktorý pôsobil ako kazateľ a neohrozený sociálny apoštol. Jeho prostredníctvom sa zoznámil nielen s Tretím …More
Ako stredoškolák sa zblížil s jezuitmi a bol činný v ich náboženských združeniach. V tom čase mal živé styky aj so saleziánmi, zvlášť so známym vychovávateľom mládeže donom Antoniom Cojazzim (čít. kojacim). Ale ako vysokoškolák sa najviac zblížil s dominikánom pátrom Filipom Robottim, ktorý pôsobil ako kazateľ a neohrozený sociálny apoštol. Jeho prostredníctvom sa zoznámil nielen s Tretím rádom sv. Dominika, ktorý je akousi laickou vetvou dominikánskej rehole, ale aj s krúžkom "Circolo Savonarola", ktorý sa usiloval rehabilitovať kontroverznú postavu Girolama Savonarolu, dominikánskeho askétu a revolucionára. Mladým imponoval Savonarolov dôsledný boj proti korupcii v Cirkvi i mimo nej. V tomto boji šiel až do krajnosti, čo ho napokon stálo život na popravisku.
Pier Giorgio sa stal členom Tretieho rádu sv. Dominika spolu s inými mladými ľuďmi dňa 28. mája 1922. Na znak sympatie so Savonarolom si zvolil rádové meno Fra Girolamo (Brat Hieronym). Ako člen tretieho rádu dostal malý biely škapuliar a laický breviár - "Malé ofícium Panny Márie". To sa mal pravidelne modlievať. Okrem toho sa mal denne modliť ruženec, čo robil už dlhé roky. Zo súkromného záujmu chcel preštudovať spisy Girolama Savonarolu a prečítať si "Teologickú sumu" sv. Tomáša Akvinského, najväčšieho teológa dominikánskej rehole a Cirkvi.
www.katolici.szm.com/…/Pier-Giorgio-Fr…
Peter(skala)
dyk
Myslím, že Pier bol dominikánsky terciár.