Clicks742

"Zo strany štátu prestávajú byť kresťanské spoločenstvá na Slovensku vnímané ako partner do dialógu. Akoby to boli záujmové kluby a bohoslužby voľnočasová aktivita"

Pravoslávny prešovský arcibiskup Rastislav vyzval veriacich, aby sa počas sčítania obyvateľov prihlásili k svojej cirkvi.
"Zo strany štátu prestávajú byť kresťanské spoločenstvá na Slovensku vnímané ako partner do dialógu. Akoby to boli záujmové kluby a bohoslužby voľnočasová aktivita. No nezastupiteľná úloha kresťanstva v slovenských dejinách i súčasnosti nesmie byť spochybnená"
"«Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach» (Mt 10, 32-33). Mučeníci z prvých storočí kresťanských dejín platili za vyznanie Christa svojou krvou a životom. Nezapierali a nezriekali sa Ho ani pod hrozbou mučenia a potupnej smrti. V priebehu dejín nespočetné množstvo ľudí bolo prenasledovaných, mučených alebo zabíjaných za svoju vieru. No i v dobách nedávnych – z množstva krajín a konfliktov spomeňme aspoň boľševický teror v Rusku a vyvražďovanie kresťanov v Sýrii – sa verní nezriekali Christa, ale práve naopak, vyznávali až do samotného konca. Ak pokolenie kresťanov na Slovensku nebude schopné vyznať Christa a svoju kresťanskú vieru ani len takým spôsobom, ako je sčítanie ľudu, bojím sa, že sa na nás naplnia slová o soli, ktorá stratila chuť: «už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali» (Mt 5, 13)."
orthodox.sk/…obyvatelov-domov-a-bytov-2021/
agnesino
My sme vyplnili, že veríme v Boha, nedala som konkrétnu cirkev za to čo stvárajú, s radosťou podporím individuálne kňaza čo sa nebál a slúžil ďalej ako mal, lebo vdakaBohu sú aj takí. Cirkev, ktorá nezanikne presla do skrytosti a to čo je viditeľné už nestoji za nič
apredsasatoci
Sčítanie
ľudí je viac sofistikovane ako sa zdá.
To už nehovorím, že toto sčítanie sa určite nekonalo v súlade s európskou legislatívou.
Freddy Gargamel
Je to súčasť vytvárania spoločnosti "Veľkého Brata"... zber čoraz väčšieho objemu privátnych dát, ich prepojenie s existujúcimi databázami úradov (k čomu sa vlastne hlásia aj na samotnej web stránke sčítania). Je naivné domnievať sa, že tu ide o výrobu nejakej anonymnej štatistiky... cieľom je "priehľadný človek", o ktorom sa potom niekoľkými kliknutiami dá dopátrať prakticky čokoľvek. Takýto …More
Je to súčasť vytvárania spoločnosti "Veľkého Brata"... zber čoraz väčšieho objemu privátnych dát, ich prepojenie s existujúcimi databázami úradov (k čomu sa vlastne hlásia aj na samotnej web stránke sčítania). Je naivné domnievať sa, že tu ide o výrobu nejakej anonymnej štatistiky... cieľom je "priehľadný človek", o ktorom sa potom niekoľkými kliknutiami dá dopátrať prakticky čokoľvek. Takýto človek je vydierateľný a je im potom vydaný napospas...
apredsasatoci
Dobrý prehľad. Prečo si sa potom scital, keď máš jasno?
Freddy Gargamel
Uvažoval som nad tým, či sa mám. Ale potom som sa práve kvôli tomu vierovyznaniu rozhodol pozitívne... ale o tom som už písal v inom komentári.
apredsasatoci
Vyplnenie kolónky - som kresťan, predsa nie je vyznanie viery.
Freddy Gargamel
Ako sa to vezme. V princípe by sme nemali zaprieť svoju príslušnosť k Ježišovi Kristovi za žiadnych okolností, presne ako je to tam citované. Na druhej strane, isteže, čo sa týka tých apelov na prihlásenie sa ku konkrétnej konfesii pri sčítaní, tu samozrejme ide v prvom rade o peniaze, ktoré bude štát prerozdeľovať, ale aj o vplyv v štáte na základe počtu veriacich. Či je takéto myslenie dobré …More
Ako sa to vezme. V princípe by sme nemali zaprieť svoju príslušnosť k Ježišovi Kristovi za žiadnych okolností, presne ako je to tam citované. Na druhej strane, isteže, čo sa týka tých apelov na prihlásenie sa ku konkrétnej konfesii pri sčítaní, tu samozrejme ide v prvom rade o peniaze, ktoré bude štát prerozdeľovať, ale aj o vplyv v štáte na základe počtu veriacich. Či je takéto myslenie dobré alebo nie, je na každého zvážení.
apredsasatoci
Vplyv? KBS kolaboruje so svetskou mocou!
Samozrejme, viera v Ježiša Krista sa nesmie zaprieť, ale keď ideme na hlbinu, poznáme, že tu ide uuuplne o niečo iné.
Freddy Gargamel
Inak "som kresťan" ako prihlásenie sa k J.K. úplne postačuje, o tom som pevne presvedčený. To som si tuším písal pri minulom sčítaní 😬
K "neviestke" sa už hlásiť nebudem, proste svedomie nedovolí, sorry...
apredsasatoci
Jehovista?
Freddy Gargamel
Už som odpovedal inde na to 😎