Beatus 1
'...Ufajcie, przede wszystkim ufajcie w potęgę krzyża i przyjmijcie go za broń, za bogactwo, za siłę. Jeśli nie staniecie się córkami krzyża, nie uczynicie nic dobrego i będziecie bezpłodnymi i pustymi duszami. Musicie utożsamić się z krzyżem, macie chlubić się jedynie w ukrzyżowanym Jezusie. Pozostańcie u stóp krzyża, medytując Mękę..."