Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Varovanie
41.8K

INTELIGENCE BEZ BOHA

Poselství Matky Spásy ze dne 6. listopadu 2022. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com INTELIGENCE BEZ BOHA NEZÍSKÁ NEBE Milované děti …
TerezaK
LÁSKA BUDE V TĚCH DĚTECH, KTERÉ SE KAJÍ, A STANOU SE MÝMI SYNY, MAJÍCÍ NOVÝ ŽIVOT.
TerezaK
... Můj Syn trpí za každý čin a jednání, které jsou v rozporu s jeho vůlí.
Přišel čas, kdy mé děti nevidí, neposlouchají a nekážou: zůstávají slepé, hluché a němé, aby se zalíbily těm, kdo nejsou v souznění s Boží vůlí.
TerezaK
MODLETE SE K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI A JEHO LEGIÍM.
TerezaK
pamatujte, že inteligence bez Boha nezíská nebe, ale jen moudrost, pokora, mírnost, tichost, poslušnost, láska k bližnímu a vytrvalost.