Clicks421

Nová omša je neplatná, kresťania na ňu nesmú ísť

"Keď sa v r. 1969 objavila nová omša, kardináli Ottaviani, Bacci a niektorí ďalší teológovia o nej písali Pavlovi VI. Majte na mysli, že to, čo povedali o novej omši, sa týka latinskej verzie, takzvanej „najčistejšej“ verzie novej omše. Ich štúdia je obecne známa ako Ottavianiho intervencia. Tvrdí:

„Novus ordo [Nový omšový poriadok] predstavuje aj ako celok, aj v detailoch nápadný odklon od katolíckej teológie omše, ako bola formulovaná na 22. zasadaní Tridentského koncilu.“ [4]

Oni mohli zreteľne vidieť, že latinská verzia novej omše bola do očí bijúcim odklonom od učenia Tridentského koncilu. Z dvanástich modlitieb obetovania v tradičnej omši sú v novej omši ponechané iba dve. Odstránené modlitby obetovania sú tie isté, ktoré odstránili protestantskí heretici Martin Luther a Thomas Cranmer. Nová omša bola promulgovaná Pavlom VI. s pomocou šiestich protestantských pastorov.

Šiesti protestantskí duchovní, ktorí pomáhali navrhnúť novú omšu, boli Drs. George, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith a Thurian.

Pavol VI. dokonca priznal svojmu dobrému priateľovi Jeanovi Guittonovi, že jeho zámerom v menení omše bolo spraviť ju protestantskou.

Jean Guitton (dôverný priateľ Pavla VI.) napísal: „Zámerom pápeža Pavla VI. ohľadom toho, čo sa obecne nazýva [nová] omša, bolo reformovať katolícku liturgiu takým spôsobom, aby sa takmer zhodovala s protestantskou liturgiou. Bol tu ekumenický úmysel pápeža Pavla VI. odstrániť alebo aspoň napraviť alebo aspoň zmierniť to, čo bolo v omši v tradičnom význame príliš katolícke, a opakujem, priblížiť katolícku omšu ku kalvínskej omši. [5]

Pavol VI. odstránil to, čo bolo v omši príliš (veľmi) katolícke, aby urobil omšu protestantským obradom."

Nová omša je neplatná, a kresťania na ňu nesmú ísť pod hrozbou ťažkého hriechu. Neplatná nová omša je uctievanie chleba, Pán tam nie je prítomný.

Viac tu: vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/