Stylita
32520
Učeník Pánov
Mária ma vždy viedla k Ježišovi. Nikdy od neho. A to nie je nejaký "statický" vzťah, ale dynamický. Nikdy k Ježišovi nebudem tak blízko, aby som nepotreboval jej pomoc. To je dobré ovocie. Ale slová to nevedia dobre vyjadriť. Vzťah ku Márii je skutočne darom. A dar, môžeme a nemusíme prijať. Vďaka Bohu za ten dar.
U.S.C.A.E.
viem komu to vadí ono to totiž značí vládu nad nie len každým človekom ale aj anjelom a ten jeden padlý Pýcha sama to zvlášť neznesie lebo prirodzenosťou je Bohorodička nižšie ako on a predsa mu smie rozkázať on proste zúri tak že my to nepochopíme 😊

nejaký človek červ a ešte aj žena ma má na povel to neznesiem Nadúctu k nej musím stoj čo stoj zničiť a najlepšie bude pseudoargumentami že …More
viem komu to vadí ono to totiž značí vládu nad nie len každým človekom ale aj anjelom a ten jeden padlý Pýcha sama to zvlášť neznesie lebo prirodzenosťou je Bohorodička nižšie ako on a predsa mu smie rozkázať on proste zúri tak že my to nepochopíme 😊

nejaký človek červ a ešte aj žena ma má na povel to neznesiem Nadúctu k nej musím stoj čo stoj zničiť a najlepšie bude pseudoargumentami že Nadúcta k Nej oberá o Slávu Boha čiže toho ktorý Ju vlastne tou výsadou a inými obdaril
Martina Bohumila Lutherová
Takových cvoků už bylo v minulosti a ještě bud proto
je křesťanství tak roztříštěné.
Martina Bohumila Lutherová
Neskutečné Stylito jak toto můžeš lajkovat.
Opravdu si myslíš, že Matka je více jak
Slovo Boží
,které se vzdalo své výsady v lůně Otce
stalo se Synem člověka a zemřel na kříži za naše
hříchy, vytrhl Satanovi dlužní úpis, a jako
Zmrtvývstalý Otcovou mocí , jako Prvotina
lidství první ze Znovuzrozených vstoupil na
nebe kde sedí po pravici Boží na svém Trůnu.????
Tak dlou se známe a nepochopil jsi …More
Neskutečné Stylito jak toto můžeš lajkovat.
Opravdu si myslíš, že Matka je více jak
Slovo Boží
,které se vzdalo své výsady v lůně Otce
stalo se Synem člověka a zemřel na kříži za naše
hříchy, vytrhl Satanovi dlužní úpis, a jako
Zmrtvývstalý Otcovou mocí , jako Prvotina
lidství první ze Znovuzrozených vstoupil na
nebe kde sedí po pravici Boží na svém Trůnu.????
Tak dlou se známe a nepochopil jsi že by nám
mělo jít o universální Pravdu pro všechny
křesťany 😭
Stylita
Opravdu je nutné mi klást otázku, zda si myslím , že Panna Maria je více než Ježíš Kristus?
Nikdy jsem podobný blud nehlásal. Takovou větu bych ani nikdy nenapsal.
U.S.C.A.E.
iba Boh môže mať takú istú moc ako Boh to znamená že sedí po pravici ten text je zasa sám v sebe rozporný už sa ani nedivím len konštatujem Boh Otec je Duch bez tela 😊
U.S.C.A.E.
On tam je v oboch prirodzenostiach hypostatickým spojením vlastne vznikol stav ktorý budeme skúmať celú večnosť už len toto jedno a neprebádame ako to je že Kristus sám seba ako človek požíva ako Boha túto formu blaženosti nepochopí nikdy nikto v Nebi okrem Trojice samej
Samson1
Až uděláme vše, co máme, máme říci, že jsem služebník neužitečný. Máme být dokonalí, ale u nás to bez zpovědí nejde na rozdíl od Panny Marie. Ježíše už vůbec ne. Kdo sebe soudí, toho nesoudí Bůh, ale soudí soudce a posuzovače. JEŽÍŠI SYNU BOHA ŽIVÉHO BUĎ MILOSTIV MNE HŘÍŠNÉMU. AMMEN. (I kdyby tvé hříchy byly jak šaelat, budou zbíleny.) Nauč nás počítat naše dny ať dojdeme k moudrosti srdce.
Martina Bohumila Lutherová
TO bude mela nahlédneme do toho jak všechny soudy
řkc , všechna krev, zoufalství vyjde najevo a Bůh bude
soudit svět a s ním ty kteří soudili s rozsudkem smrti.
Rozišovat mezi zlem a dobrem je naší povinností.
Samson1
Martino svoje hříchy, to můžeš změnit, o to se starej a neposuzuj. Jen Bůh vidí do všeho, soudí spravedlivě. Aby to nebyla tříska a trám, celník a farizej.
Martina Bohumila Lutherová
To může říkat jen někdo z vygumovaným
mozkem. Výsadou čověka je přemýšlet
, abys vidě co je dobré a co zlé-
a případně to sdílel s ostatními.
Samson1
Připsat církvi všechno zlé, to není to prvavé. Kdo hřeší zraňuje Církev i Krista.Církev nemůže být hříšná, jen něěkteré ratolesti jsou neplodné a Bůh je Vinař. On odřeže a nebo ováže. To nemůže dělat Bohumila. Ta by s koukolem vytrhala ve své bláznivosti i pšenici.
Martina Bohumila Lutherová
Nesnažme se být dokonalejší než Syn člověka
náš Pán Ježíš Kristus. On nám dal z kříže jako
svůj Testement svou Matku. Přijmime ji takto,
nesnažte se Stylito být dokonalejší než umírající
Kristus. Stačí když naplníme její Fiat k vůli Boží
a Magnifikat -budeme velebit a chválit Pána Boha.
apredsasatoci
Do toho!
Martina Bohumila Lutherová
youtube.com/watch?v=fH8tpq9Cgik
lenochům nic nevyroste
musíš do toho dát plné nasazení
youtube.com/watch?v=mEpS6VfBwXo
Stylita
Jak jen to je možné,
držte se co nejpevněji za šat naší velké Vládkyně – Bohorodice,
aby vám pomáhala.
Nechť Bohorodice,
tato něžná, pečlivá a starostlivá Matka celého světa,
ochraňuje vás i celý svět…

Ctihodný starec Paisij Svatohorec

To je citát starce, ne moje slova, Bohumilo. Ale můžu je sdílet, souhlasím s ním.
Martina Bohumila Lutherová
Není v rozporu s Božím Slovem? Na to se musíš
ptát. Co řekla Pána Ježíš o své Matce a co ona
řekla o Něm, to třeba mít na mysli a to konat.
Ptom z toho udělají legendy a to nesmíme dopustit.
Stylita
Není to v rozporu s Písmem.
Martina Bohumila Lutherová
Tak cituj.
Stylita
Jestliže to není v rozporu s Písmem, mám tu citovat celé Písmo?
Martina Bohumila Lutherová
Manipulantů zde bylo už dosti.
Stylita
Ty tvrdíš, že je v rozporu s Písmem? Tak mi cituj Písmo, kde je napsáno, že Panna Maria není taková, jak ji oslovuje starec. Nic takového neznám v Písmu.
Martina Bohumila Lutherová
Stylito, nebráním ti!- v srdci uctívat třeba královnu,
ale nevnucuj to ostatním, nemáš to jak dokázat.
Takoví snílci uvádějí Boží Slovo do legend. Držeme
se toho co je psáno, to nám k osobní svatosti stačí.
To máš jak s královou fatimskou....a ty povídačky,
aby ubohé manipulovatelné katolíky uvedli do nenávisti
k Rusku....copak Matka bude dělat rozpory ve své rodině?
Stylita
Citoval jsem ctihodného starce, svatořečeného v řecké pravoslavné církvi. Přečti si akatisty k Bohorodičce a uvidíš, že těch titulů má naše Matička mnoho.
Tradice východní i západní hovoří jasně, že někteří protestanti se mýlí, když popírají korunovaci Panny Marie v nebi.
Tato jednota víry v Carevnu(Královnu) nebe je zjevná a pravoslavný starec neříká nic nového.
Martina Bohumila Lutherová
Jde o křesťanství jako takové.
A tak musí být předáváno dál.
Sentimenalita v náboženství
dělá svou negativní službu.
Jedině Život z faktů je důvěryhodný
pro ostatní.
apredsasatoci
Dôkazy? A potom dostanú Ducha Svätého a už im nebude musieť nikto nič vysvetľovať!
apredsasatoci
Lenže každý si myslí, že práve on/ona má Ducha Svätého. Ako to zistím? Budem sa konfrontovat so Správnym výkladom Biblie, sv. Otcami....
Preto pani Eva konfrontujte sa!
Martina Bohumila Lutherová
Tak začnem: První dvě otázky. Kolik je ti let?
Jsi chlab či roba, máš zmrvenýgender nick-
není poznat co jsi. To je první na čem bys
měl obojpohjlvaníku pracovat.
Martina Bohumila Lutherová
důkaz?
pomluva?
David Michael Emeth
J 14:6:
"Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
Martina Bohumila Lutherová
Mehmede ty jsi taky kvítek z čertovy zahrádky?
Zdá se, nebo ne?