Clicks639

Első szombati szentbeszéd Márton Áronról a Csíksomlyói Mária köszöntőn

frszilveszter
Dr. Kovács Gergely - Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője Kézdivásárhelyen született 1968-ban. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és Lateráni pápai egyetemeken tanul. …More
Dr. Kovács Gergely - Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője
Kézdivásárhelyen született 1968-ban. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és Lateráni pápai egyetemeken tanul. 1993-ban szentelik pappá a gyulafehérvári érsekség számára, római tanulmányait 1996-ban fejezi be egyházjogi doktorátussal. Egy évig káplán Marosvásárhelyen. 1997 augusztusától a Kultúra Pápai Tanácsának (a Szentszék Kultúrminisztériumának) szolgálatában áll, amelynek jelenleg irodavezetője. Több szentszéki intézmény munkatársa. 2012 februárja óta Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora.