ona
12.3K

Dr Jerzy Jaśkowski: Pranie mózgów lekarzom, dezinformacja pacjentów

Dr Jerzy Jaśkowski: Pranie mózgów lekarzom, dezinformacja pacjentów. Nigdy oświata nie może iść przed nauką. – prof. F. Konieczny Od wielu lat usiłuję zwrócić uwagę Czytelników na gwałtownie …More
Dr Jerzy Jaśkowski: Pranie mózgów lekarzom, dezinformacja pacjentów.
Nigdy oświata nie może iść przed nauką. – prof. F. Konieczny
Od wielu lat usiłuję zwrócić uwagę Czytelników na gwałtownie narastający po 1990 roku problem ogłupiania społeczeństwa przez tzw. powszechną edukację. Jak królowie nie posiadali wiedzy i wyobraźni, aby otwierać wyższe szkoły i swoje kancelarie wypełnialicudzoziemcami, pełniącymi podwójną rolę pisarzy i agentów, tak obecnie rozmnożono przez pączkowanie wyższe uczelnie, nie posiadając ani odpowiedniej kadry do ich prowadzenia, ani programów i środków. Stąd wieloetatowcy, firmujący swoim tytułem kilka uczelni. Wiadomo, że jak siedzi się na kilku stołkach, to nauki rozwijać nie można.
To ogłupianie trwa od co najmniej 200 lat, od chwili stworzenia przez agenta Du Pointa w 1772 roku tzw. Komisji Edukacji Narodowej, czyli instytucji mającej dokonać takiegoprania mózgu, aby ludek nad Wisłą przestał myśleć.
Trzeb przyznać, że się to wspaniale udało. Najlepszym …More
ona
To ogłupianie trwa od co najmniej 200 lat, od chwili stworzenia przez agenta Du Pointa w 1772 roku tzw. Komisji Edukacji Narodowej, czyli instytucji mającej dokonać takiego prania mózgu, aby ludek nad Wisłą przestał myśleć. 👏