Nieprzejednany Wstecznik

Dr Shiva Ayyadurai - IZOLACJA NISZCZY NASZĄ ODPORNOŚĆ (COVID-19)

Top Secret NWO
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.