Tymoteusz
Rabin Nir Ben-Artzi jest kabalistą (żydowskim mistykiem)”.

Okultysta mistykiem, dobry żart...