ľubica
1276
14:53
Sv Príčastie /Prijímanie/ podávané nenormálnym spôsobom Farar Timkovic v pastoracii 138 Eucharisticke zazraky v Kosickej eparchii 2021 Počas koronavírovej krízy sa už skoro dva roky prijíma sv. …More
Sv Príčastie /Prijímanie/ podávané nenormálnym spôsobom
Farar Timkovic v pastoracii 138 Eucharisticke zazraky v Kosickej eparchii 2021
Počas koronavírovej krízy sa už skoro dva roky prijíma sv. príčastie (prijímanie) nie normálnym spôsobom: u gréckokatolíkov Prešova a rímskokatolíkov celého sveta na ruku, u gréckokatolíkov na Ukrajine dvoma lyžičkami, s tým, že sa jedna lyžička vždy dezinfikuje a u gréckokatolíkov Košickej eparchie, toľkými lyžičkami, koľko je veriacich…
V Košickej eparchii sa pri podaní každého sv. príčastia vylieva krv Isusa Christa na liturgické plátno v mištičke na použité lyžičky. Keďže žiaden gréckokatolík lyžičku pri sv. príčastí neolizuje, tak tej Krvi pod spôsobom vína je tam dosť. Niečo podobné sa stalo v Košiciach v 14. st., keď v Dóme sv. Alžbety jeden rímskokatolícky kňaz nevedome ale z nedbalosti prevrhol čašu (kalich) s Božou Eucharistiou a na jeho korporáli sa víno premenilo na skutočnú ľudskú krv - Krv Isusa Christa.
To, čo on urobil nevedome z nedbalosti …More
ľubica
+