Marieta Ria
5532
Jedna svätá omša, na ktorej si sa zbožne zúčastnil počas svojho života, ti prinesie väčší úžitok, ako nespočetné omše, ktoré budú obetované po tvojej smrti. Všetky tvoje modlitby nemajú takú hodnotu …More
Jedna svätá omša, na ktorej si sa zbožne zúčastnil počas svojho života, ti prinesie väčší úžitok, ako nespočetné omše, ktoré budú obetované po tvojej smrti.
Všetky tvoje modlitby nemajú takú hodnotu, ako jediná svätá omša.
Vo svätej omši Kristus obetuje sám seba nebeskému Otcovi a to má hodnotu nekonečnú. Na sv. omši činí Kristus zadosťučinenie za všetky tvoje hriechy.
Svätá omša je najvyššia chvála Bohu, najkrajšie zvelebovanie Boha.
Čo máme robiť počas svätej omše? Spolutrpieť a milovať.

sv. Páter Pio
Marieta Ria
ľubica
TEN OBRAZOK SO SLOVAMI PLATI 100% na tradičnú latinskú sv omšu, OMSU VSETKYCH VEKOV..... pre to torzo NOM sektoru ktore bolo sprotestantizovane.... je to možno ani 50%... účinnosti, hlavne pre duše v očistci... diabol sa latinčiny ukrutne bojí.... a ten kto zakazal TLO liturgiu 16.7 2021, je odbojný a ľstivý človek:Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - …More
TEN OBRAZOK SO SLOVAMI PLATI 100% na tradičnú latinskú sv omšu, OMSU VSETKYCH VEKOV..... pre to torzo NOM sektoru ktore bolo sprotestantizovane.... je to možno ani 50%... účinnosti, hlavne pre duše v očistci... diabol sa latinčiny ukrutne bojí.... a ten kto zakazal TLO liturgiu 16.7 2021, je odbojný a ľstivý človek:Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - podľa učenia Cirkvi
dalila
A myslím, že dvere sú pre utrpenie už otvorené. Už neklope. Vchádza. Bože, ponáhľaj sa mi pomáhať
warez
Sv omša nie je iba chvála a veleba. Nezastierajme podstatu. Sv. omša je skutočná, pravá, opravdivá a milá obeta Bohu, kde Kristus činí to, čo urobil na kríži, len nekrvavym spôsobom.
Marieta Ria
samozrejme... "Vo svätej omši Kristus obetuje sám seba nebeskému Otcovi a to má hodnotu nekonečnú." aj to tam je od P. Pia