MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Weronika....S
Ekumenizm i nowa ewangelizacja występują w opozycji do nauczania Apostołów, którzy głosili zasady nie zmutowanej katolickiej wiary. Chrystus powiedział ,,Idźcie i nauczajcie, kto się ochrzci będzie zbawiony,,. Zasadą posoborowia jest jednak akceptowanie wszystkich istniejących religii, o czym świadczą słowa Jana Pawła II, który głosił obecność Ducha Świętego i w innych religiach. …More
Weronika....S
Ekumenizm i nowa ewangelizacja występują w opozycji do nauczania Apostołów, którzy głosili zasady nie zmutowanej katolickiej wiary. Chrystus powiedział ,,Idźcie i nauczajcie, kto się ochrzci będzie zbawiony,,. Zasadą posoborowia jest jednak akceptowanie wszystkich istniejących religii, o czym świadczą słowa Jana Pawła II, który głosił obecność Ducha Świętego i w innych religiach. Pytanie w związku z tym, czy istniała konieczność Ofiary Chrystusa? Niektórzy określają stanowisko JPII jako apostazję.
----------------------------------
Jesteś tradycjonalistką, a nie znasz nauki Ojców Kościoła?

Ci którzy nie uznają Św. Jana Pawła II, oraz Jego nauczania są apostatami i heretykami!


,,Rozwijając nauczanie Soboru, już w pierwszej encyklice mojego pontyfikatu przypomniałem starożytną naukę sformułowaną przez Ojców Kościoła, zgodnie z którą należy uznać «ziarna Słowa» istniejące i działające w różnych religiach (por. Ad gentes, 11; Lumen gentium, 17). Nauka ta każe nam stwierdzić, że wprawdzie na różnych drogach, «ale przecież jakby w jednym kierunku postępuje to najgłębsze dążenie ducha ludzkiego, które wyraża się w szukaniu Boga — a zarazem w szukaniu poprzez dążenie do Boga — pełnego wymiaru człowieczeństwa, pełnego sensu życia ludzkiego» (Redemptor hominis, 11).''

Duch Boży a "ziarna prawdy" obecne w religiach niechrześcijańskich
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna od modlitwy indywidualnej dla złagodzenia gniewu Bożego, wyjednania Jego miłosierdzia. Z tego powodu Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, zawsze ją popierał we wszystkich katastrofach i powszechnych klęskach.''

– św. Ludwika Maria Grignion de Montfort