Irbis
18111.6K
mjablko shares this
5
Memento.

memento
Dana22
uverejnil diskutujúci k článku o rozpade monarchie + Trianon

freddiee.blog.portal.sk/detail.html
Rozbitie Rakusko Uhorska nebolo kvoli narodom ale kvoli slobodomurarskemu konceptu zrusenia monarchii , katolickych, samozrejme. Slobodomurarstvo pracuje na principe, rozbi, postav nanovo. Rakusko Uhorsko sa rozbilo a postavili sa na ich uzemiach slobodomurarske republiky.
CSR bol konceptualne slobod…More
uverejnil diskutujúci k článku o rozpade monarchie + Trianon

freddiee.blog.portal.sk/detail.html
Rozbitie Rakusko Uhorska nebolo kvoli narodom ale kvoli slobodomurarskemu konceptu zrusenia monarchii , katolickych, samozrejme. Slobodomurarstvo pracuje na principe, rozbi, postav nanovo. Rakusko Uhorsko sa rozbilo a postavili sa na ich uzemiach slobodomurarske republiky.
CSR bol konceptualne slobodomurarsky stat, este i vlajka mala okopcenu slobodomurarsku zasteru.

ŠTYRI FARBY, ktoré figurujú nielen v slobodomurárstve, ale aj na vlajkách sveta - nie sú vybrané náhodne, ale majú svoj pradávny ezoterický význam. Predstavujú štyri svetové strany, na ktorých sa rozprestiera náš hmotný svet (všetky kontinenty a štáty) a zároveň symbolizujú štyri základné živly hmoty, ktoré vládnu nad všetkým, čo je v zemi aj na planéte Zem.
BIELA = vzduch, MODRÁ = voda, ČERVENÁ = oheň a ČIERNA = zem. Tieto farby tajnej symboliky prevzalo slobodomurárstvo na označenie svojich lóži (pomenovanie légie alebo ligy majú ten istý význam v ich slovníku):
Biela farba symbolizuje katolicizmus a jednotný boj proti nemu (vzduch = dych, teda - v duchu aktivity, intelektu a rozumu, kontaktov a spojení, výmeny skúseností a informácií sa realizuje cieľ na prevzatie svetovlády).
Modrá farba symbolizuje slobodomurársku infiltráciu, masový vstup do lóži (ako voda, ktorá je univerzálnym rozpúšťadlom a prezrádza zmeny, ktoré prebiehajú vo vnútri. Symbolizuje bratov ktorí sú zastúpení vo všetkých spoločenských skupinách).
Červená farba symbolizuje nastolený boľševizmus, teror, totalitný režim (ako oheň, ktorý umožňuje premenu... Prevádza hmotu z jedného skupenstva do druhého - podľa potreby murárskej elity).
Čierna farba symbolizuje tajnú maffiu (materialistická, finančná a filozofická, aliancia) a vojenskú zložku, kedykoľvek a na čokoľvek použiteľnú (ako zem, ktorá sa dá formovať. Slobodní murári" sú konzervatívni, fixovaní na minulosť, túžia po moci a zaujímajú ich len konkrétne výsledky).
Za prvej ČSR fungovali (a dnes po rozpade republiky, v Čechách a na Slovensku opäť fungujú) slobodomurári hlavne od 1. - 18. stupňa, ktoré viedli významné hlavy slobodomurárov 31. - 33. stupňa, akými boli: Slovák M. R. Štefánik, ktorému nielen jeho vynikajúce schopnosti a pracovné výsledky, ale hlavne slobodomurári otvorili dvere do diplomatických salónov najvyššieho rangu. Tiež bol duchovným otcom vytvorenia a uznania československých légií v zahraničí ešte predtým, než vôbec vznikla Česko-Slovenská republika (to akosi ušlo tendenčným ideológom, historikom a dejepiscom, ktorí sa starali hlavne o vytváranie legendy "osloboditeľa" T.G.M.).
Veľká lóža B´ NAI B´ RITH alebo IOBB (Independent Order B´nai B´rith = Nezávislý Rád Synov Zmluvy Starého Zákona), ide o elitný rád, do ktorého sú prijímaní výslovne len Židia. Ten riadi svetový sionizmus a maskuje pred svetom svoju mocenskú hru slovami o humanite, tolerancii, zmierení a podobne.
GRAND ORIENT = Veľká slobodomurárska lóža spravuje a riadi určitý územný celok a jej predstavenstvo sa volá Veľký Orient. Zároveň Veľký Orient uzatvára vrchnú polovicu pyramídy a tým aj najmocnejšiu skupinu Iluminátov. Ich zakladateľom bol roku 1776 Adam Weisshaupt.
Prozreteľnosť zariadila, že kuriéra bavorskej lóže Iluminátov na ceste zabil blesk. Práve u neho sa našiel plán tohto rádu, na základe ktorého boli jeho členovia postavení pred súd a rád bol rozpustený v roku 1784. Weisshauptovi sa však podarilo utiecť pred trestom smrti. Tento plán, ako ho zaznamenal francúzsky brat Louis Blanc (1811-1882) znie: „Jedine zázrakom tajomstva, jedine silou vnútornej súdržnosti budú tisíce ľudí v každom svetadieli, ale predovšetkým v Nemecku a vo Francúzsku ovládnutí rovnakou vôľou, inšpirovaní rovnakým duchom. Z týchto ľudí sa stanú postupnou výchovou celkom nové bytosti, uvedené v poslušnosť neviditeľnými a neznámymi vodcami - v poslušnosť, ktorá hraničí s nepríčetnosťou a pohŕdaním smrťou. Takto vychovaná svätá légia získa potajomky ich srdcia, obkľúči kniežatá, bude riadiť vlády bez ich vedomia a povedie Európu tak, že zničí každú poveru (rozumej každé náboženstvo), zvrhne každú monarchiu, rodovú výsadu prehlási za neplatnú (stalo sa po I. svetovej vojne v bývalých monarchiách Európy okrem Veľkej Británie !), odstráni samotný pojem práva a všetok súkromný majetok (to nie je zhoda okolností, že za tých viac ako 200 rokov, ktoré uplynuli doteraz, sa toto sprisahanie proti svetu plní do posledného písmena)!


Atd, atd... zarukou CSR bola Amerika a Amerika bola zalozena ako stat slobodomurarmi. A sme doma stara mama.
Dnesnu EU riadi stale Grand Orient. ako som pisal, rozbi, zloz. Katolicke monarchie sa rozbili , urobili sa slobodomurarske republiky. Ak niekde ostali kralovstva, tak len preto lebo tie uz plne ovladli bratia v triku.
Takze, oslavujeme 100 rokov svojeho zotrocenie. Parada.
Dana22
www.euportal.cz/Articles/9981-nova-pokon…

Nová pokoncilní mše je inspirována nenávistně protikřesťanským židovským talmudem. Jejím tvůrcem byl svobodný zednář
|

O nehorázných změnách Mše svaté, které vyvrcholily v Novus Ordo Missae Pavla VI., bylo napsáno již mnoho článků. A k Ottavianiho intervenci, nebo vyčerpávající studii Michaela Daviese v třetím díle jeho Liturgické revoluce, nelze …More
www.euportal.cz/Articles/9981-nova-pokon…

Nová pokoncilní mše je inspirována nenávistně protikřesťanským židovským talmudem. Jejím tvůrcem byl svobodný zednář
|

O nehorázných změnách Mše svaté, které vyvrcholily v Novus Ordo Missae Pavla VI., bylo napsáno již mnoho článků. A k Ottavianiho intervenci, nebo vyčerpávající studii Michaela Daviese v třetím díle jeho Liturgické revoluce, nelze nic zásadního dodat. Dokonce i kardinál Ratzinger si uvědomuje spoušť v liturgické praxi, kterou za sebou reformy zanechaly.
Věrným katolíkům je jasné, že věřící byli během vlády nové mše zavedeni do bahna stále prázdnějších kostelů, rozšířené nevěry, nemorálnosti, neúcty, lhostejnosti a kompromisů. Vidí, jak dokonce i jejich dříve pravověrní představitelé zapadají do tekutých písků nejasností. Přestože tuto všeobecnou krizi nelze připisovat pouze a výlučně změnám Mše, existuje zde podstatná souvislost, neboť lex credendi, lex orandi (věříme tak, jak se modlíme) je stále živě pravdivé.
Avšak jedna z nejsubtilnějších a zároveň nejvíce rouhavých změn mešních modliteb je často přehlížena. Obecně se tvrdí, že offertorium (obětování) bylo nahrazeno „židovskou stolní modlitbou“ – což je již samo o sobě z mnoha důvodů nechutné. Skutečnost je ale ještě horší: offertorium nebylo nahrazeno modlitbou související s praxí starozákonních Izraelitů, nýbrž formulí z talmudu, tedy klasické nenávistné literatury zaměřené proti Ježíši s takovou náruživostí a zvráceností, že jí není pravděpodobně rovno.[1]Toto znesvěcení prošlo u mnoha věřících bez povšimnutí, a proto si zasluhuje odhalení, jako další argument k restauraci liturgie, která se nerouhá, nýbrž vzdává chválu a uctívá toho, jenž první sloužil a ustanovil Mši svatou.
Offertorium bylo dlouho terčem nenávisti nepřátel Krista a jeho Církve, protože jasně vyjadřuje charakter zadostiučinění Kristovy oběti, která se nekrvavým způsobem zpřítomňuje ve Mši svaté. Papež Pius XII. v encyklice Mediator Dei přísně odsoudil ty, kteří se pod záminkou vzkříšení prvokřesťanských tradic dopouštějí falšování. Nikde to není tak zřejmé, jako v případě údajného obnovení „židovské stolní modlitby“ z dob prvních židokřesťanů a jejího dosazení na místo offertoria. Chtějí, abychom uvěřili, že tento výškrab offertoria znamená návrat k víře a liturgii prvotní Církve, a navíc nám prý má připomínat naše židovské kořeny.
Všechny uváděné důvody a vysvětlení jsou jednoduše lži a jejich podvratnou povahu jen umocňuje skutečnost, že pokračují tam, kde Luther nedokončil svou práci, když odstranil jím tolik nenáviděné offertorium. Lži stojící za uvedenou změnou jsou vskutku mnohotvaré. Za prvé, offertorium nebylo nahrazeno židovskou stolní modlitbou, nýbrž rabínským požehnáním z talmudu, což doložím níže. Za druhé, talmud nebyl sepsán za života Krista nebo jeho apoštolů, tudíž nemůže odrážet nic z rané Církve, kromě tradicí jejích úhlavních nepřátel. Talmud byl ve skutečnosti napsán v Babylóně, po té co rabíni odmítli Mesiáše – sepsán rabíny v plné a jedovaté shodě s tímto odmítnutím. Za třetí, talmudické požehnání je součástí talmudických „požehnání“, která mezi jinými obsahují proklínání křesťanů. Za čtvrté, to co dnes známe jako judaismus – rabínský kal rouhání a pohanství kodifikovaný talmudem – nemá nic společného se starozákonní vírou, je naopak jejím popřením (Matouš 15:1-9). Za páté, převzít jakoukoliv modlitbu z talmudu je evidentní zradou Krista, neboť talmud – odsouzený řadou prozíravých papežů ke spálení – obsahuje ty nejhorší urážky Krista a Panny Marie, které člověk zná. (Jen pár z nich pro ilustraci uvedeme.)

Pavel VI. s efodem
Dříve než obhájíme uvedená tvrzení, stojí za pozornost, že koncilní otcové II. Vatikána byli dobře srozuměni s tím, že se skryté síly judaismu a zednářstva pokusí během koncilu pod rouškou „bratrského smíření“ a pod záminkou „stavění mostů“ o převrat. Varování přišlo v podobě obsáhlého a skvěle zdokumentovaného díla Spiknutí proti Církvi (The Plot Against the Church), sepsaného několika autory pod pseudonymem Maurice Pinay. Jedním ze skutečných autorů byl P. Saenz y Arriaga, který se, poté, co odhalil, že Pavel VI. veřejně nosí Kaifášův efod (emblém plný zednářské, stejně tak i rabínské symboliky), stal obětí pochybné exkomunikace.
Mělo by také být uvedeno, že architekt nové mše, arcibiskup Annibale Bugnini, byl skrytý svobodný zednář. V roce 1976 byl při razii v jedné italské lóži nalezen seznam vysoce postavených vatikánských prelátů s daty jejich iniciace do svobodného zednářstva, včetně krycích jmen. Bugnini se stal bratrem 23. dubna 1963. Jeho krycí jméno bylo Buan.[2]
Řada papežů, počínaje Klementem XII. v roce 1738, svobodné zednářství z dobrých důvodů odsoudila. Konspirační záměry svobodného zednářstva nejsou zřejmé jen z jeho odporných přísah poslušnosti nadřízenému pod trestem smrti – čehož důkazem je slavný případ Williama Morgana[3]- ale také z vyšších stupňů, např. židovský kadoš[4], kde jsou atrapy koruny a tiáry probodávány šavlí jako nepochybný útok proti Církvi a státu (tento stupeň je dnes 30. stupněm celosvětového skotského ritu)[5]. Navíc běžný stupeň Královské archy, který je obecně považován za završení třetího stupně nebo stupně mistr zednář, obsahuje invokaci „pro blaho celého zednářstva, zvláště židovského národa“.[6]Svobodné zednářství se jasně zapřísáhlo proti Církvi a řádně spravovanému státu a slouží zájmům judaismu ztělesněnému v talmudu. Z uvedených závažných důvodů řada papežů odhalila snahy této spiklenecké tajné společnosti a odsoudila ji těmi nejtvrdšími slovy.[7]
Přesto zednáři dále otravovali Církev zevnitř a naplňovali své plány. Jejich cíle odhalil v roce 1884 Msgre. Dillon[8]a papež Lev XIII. nechal jeho přednášky o rok později na vlastní náklady publikovat, když sám předtím vydal Humanum Genus, nejobsáhlejší papežské zavržení svobodného zednářstva.[9]Jedním z triumfů zednářstva v Církvi je bezpochyby zničení liturgie, které dokonal jeden z jeho členů, jak bylo uvedeno výše. Znamení zrady je patrné všem, kteří mají oči k vidění a sensus Catholicus, není tedy nutné více problém rozvádět. Ale toto pozadí protikřesťanské sabotáže a intrik musí být demaskováno, aby vysvitla pravá rouhačská povaha záměny offertoria za téměř doslovnou pasáž z dílny těch, kterým slouží zednářská organizace, jak je patrné z dříve citovaného úryvku z rituálu Královské archy.
Moderní mýtus tvrdí, že „židovská stolní modlitba“ má svůj původ v posvátných úkonech za časů Ezry. Pokud se ale podíváme do Bible, pak na stránkách Písma svatého o tom nenalezneme ani zmínku. Kde jsou tedy kořeny? Jewish Encyclopedia[10](Židovská encyklopedie – vydaná v letech 1901-1906 ve 12 svazcích) uvádí v kapitole o požehnáních, že judaistická „požehnání“ pocházejí z „rabínské tradice“, tedy samotného talmudu – přesněji Berakot 33a. Talmud ovšem není historickým (starozákonním) pramenem a jako takový musí být odmítnut – stejně jako musí být odmítnuta talmudická podání, že Nejsvětější Panna Maria byla „nevěstka“ (Sanhedrin 106a), že Adam měl pohlavní styk se všemi zvířaty v zahradě Eden (Jebamot 63a), že se Ježíš „naučil čarodějnictví v Egyptě“ (Šabos 104b), nebo že se Ježíš vaří v pekle v „horkých výkalech“ (Gitin 57a).
Čtěte také:

Pokoncilní trockistický revoluční ritus "novus ordo" rozbil katolickou liturgii. Dokonce odporuje i závěrům II. vatikánského koncilu
Marcel Lefebvre: Mše svatá všech věků
Proč jsme tradičními katolíky?
Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Je nutné uvést, že tyto věty a mnoho dalších, které rabíni dlouho zapírali, se nacházejí v nejnovějších a oficiálních verzích talmudu – některé části se k tisku teprve připravují – překládaných známým učitelem talmudu rabínem Adinem Steinsaltzem. Rabín Steinsaltz ohledně předchozích zkomolených a neúplných verzí talmudu uvádí: „Tam, kde byly v talmudu hanlivé narážky na Ježíše, či křesťanství obecně, byl komentář zcela vymazán a Kristovo jméno bylo systematicky odstraněno…“[11]
Rabín Steinsaltz v The Essential Talmud píše o nesmírném významu babylónského talmudu: „Babylónští vykladači se záhy soustředili do nového střediska a shromáždili zde tisíce žáků.“[12]Co Kristus odmítnul jako „lidské podání“ (Marek 7:1-13), rabín Steinsaltz nazývá „ústním zákonem“ a tvrdí, že „práce na zachování a uzákonění podstatné části ústního zákona trvala několik generací…“[13]Tento ústní zákon byl následně sepsán jako talmud, přičemž nejdůležitější a nejzávaznější verzí je obsáhlý babylónský talmud. Rabín Steinsaltz sleduje postupný vývoj a redakci babylónského talmudu a podotýká, že „nejlepšími přirozenými autoritami, schopnými objasnit dané problémy, byli představitelé babylónských akademií v Suře a Pumbeditě“. Jejich autorita byla nezpochybnitelná, čímž talmud dosáhl nanejvýš možného významu, stal se ústředním textem judaismu a zastínil Starý Zákon: „Historicky řečeno,“ píše rabín Steinsaltz, „je talmud ústředním pilířem židovské kultury“[14]– povšimněte si: talmud, ne Starý Zákon. To co dnes nazýváme judaismem, vychází z ústních podání sepsaných později v talmudu, která Kristus odsoudil jako vlastní farizejům a zákoníkům. A z tohoto falešného náboženství, založeného na odmítání Ježíše, čerpá náhražka offertoria ve Mši svaté.
Někdo by mohl namítnout, že judaismus není odlišné náboženství, ale rannější „fáze“ smlouvy, jež se dnes nazývá křesťanstvím[15], s modlitbami, které konec konců směřují ke stejnému Bohu. V odpovědi na tuto naprosto falešnou charakteristiku – směšující víru Izraelitů se zkažeností farizejů, jež se zatvrdila v době Krista – budu citovat učitele Církve, který je v dnešní době zcela opomíjen. Sv. Jan Zlatoústý ostře odpovídá: „Každopádně, židé říkají, že oni také uctívají Boha. Bůh mi odpust, že jsem to vyslovil. Žádný žid neuctívá Boha! Kdo tak pravil? Tak praví Boží Syn. Neboť řekl, ‚Kdyby jste znali mého Otce, znali byste také mne. Avšak neznáte mne, ani Otce mého.‘ Mohu snad uvést věrohodnějšího svědka, než Syna Božího?“[16]
Zdrojem tak zvané „židovské stolní modlitby“ je tedy nade vší pochybnost talmud sám. Neboť nelze bez jakéhokoliv důkazu připisovat pravý starozákonní původ praktikám těch, kteří si vymysleli tolik odporných zvyklostí, že je sám Kristus při různých příležitostech odsoudil (Marek 7:1-13, Matouš 15:1-9, Matouš 23:25-26). Proto v Židovské encyklopedii čteme, že „postupem času požehnání získala ustálenou formu. Rab ustanovil, že má-li být požehnání považováno za řádné (Berakot 40b), musí obsahovat jméno Boží, a podle R. Johanana musí obsahovat příznak Božího království.“ Jinými slovy, Talmud a jeho rabínští autoři určili formu požehnání v judaismu, aby ji později Bugniniho komitét drze importoval do nové mše.

Jan Pavel II. v synagoze
Díky II. vatikánskému koncilu hlasy volající po „usmíření s judaismem“ pochopitelně zesílily. Nové „porozumění“ judaismu proniklo do Církve a vyvrcholilo v prohlášení dokumentu Nostra Aetate, že židé nezavraždili Ježíše.[17]Církev se začala mrskat bičem holocaustu a utíkala do synagog, aby jim dokázala svoje sympatie. Kdyby tak Pavel VI. odsoudil nestoudnou „výměnu“ ve Mši svaté a dbal přísného napomenutí sv. Jana Zlatoústého: „Jelikož jsou tací, kteří považují synagogu za svaté místo, musím jim říci několik málo slov. Koho tam uctíváte? Což si ji nemáte hnusit, opovrhovat jí a vyhýbat se jí? Říkají, že tam je přechováván Zákon a knihy proroků. Co to znamená? Stane se snad každé místo, kde jsou tyto knihy, svatým? V žádném případě! To je důvod nade všechny, proč nenávidím synagogu a hnusím si ji. Mají proroky, ale nevěří jim; čtou svatá písma, ale odmítají jejich svědectví – a to je znamením lidí viných tím největším zneuctěním.“[18]Ale rady tohoto učitele Církve nebyly jen ignorovány, můžeme říci, že se dokonce staly důvodem papežské omluvy v Římské synagoze 13. dubna 1986.[19]
Zdroj, z něhož bylo nahrazeno offertorium, je popsán v Židovské encyklopedii, která uvádí seznam „požehnání předepsaných talmudem a přejatých do liturgie“; každé z nich začíná formulí „Požehnaný jsi, ó Pane, náš Bože, Králi celého světa“. Přestože výše je zmíněna judaistická liturgie, paradoxně se s tímto talmudickým požehnáním opět setkáváme téměř doslova při nové mši. Ale ještě větší ironií je, že latinská verze je talmudu mnohem blíž, než anglický překlad ICEL: neboť latina uvádí „Benedictus es, Domine, Deus universi“, což v překladu znamená „Požehnaný jsi, Pane, Bože celého světa“, na rozdíl od běžně rozšířeného překladu „Požehnaný jsi, Pane, Bože všeho stvoření“.[20]Rozdíl je sice nepatrný, ale z latiny je patrnější souvislost s talmudem. Latinská verze, v níž mnozí doufají jako v prostředek „očištění“ nové mše, tak bohužel jen zdůrazňuje rouhavou paralelu mezi náhražkou offertoria a talmudem.
Při četbě talmudu a Židovské encyklopedie vysvítá, že uvedená formule se vztahuje na všechna požehnání, tedy nejen na stolní modlitbu. Židovská encyklopedie uvádí, že od 2. století, „kdy R. Meir prohlásil pro každého za povinné odříkat sto požehnání denně, došlo k závaznému ustanovení jejich formy a počtu…“ Tato „požehnání“ zahrnují modlitbu po vyprázdnění střev („ten, který v moudrosti utvořil člověka a stvořil mnoho otvorů...“), díkůvzdání Bohu za to, že dotyčného nestvořil nežidem, a za to, že jej „neučinil ženou“.
K tématu:
Pavel VI. nerespektoval rozhodnutí II. vatikánského koncilu. Liturgická reforma je pohoršlivá
Benedikt XVI. kriticky o pokoncilní mši – Novus Ordo
Časované bomby Druhého vatikánského koncilu
Tradiční mše, Benedikt XVI. a triumf tradicionalistů
Základní struktura požehnání se později ustálila na osmnácti. Rabín Steinsaltz vysvětluje: „Velké shromáždění (…) se rozhodlo sestavit standardní modlitbu odrážející přání a touhy celého národa. Byla složena z osmnácti požehnání, přičemž každé z nich se týká jedné věci. Tato modlitba, jejíž značná část se dochovala do dnešních dnů, stále tvoří základ synagogálních obřadů. Skládá se ze tří vstupních a tří závěrečných požehnání, mezi nimiž je dalších dvanáct, obsahujících různé prosby.“[21]
Ať se to má jakkoli, jisté je, že denní „požehnání“ judaismu obsahují proklínání křesťanů. To potvrzuje i profesor Israel Šahak z Hebrejské univerzity: „V nejdůležitější části modlitby pro všední dny – ‚dvanácti požehnáních‘ – je zvláštní proklínání, původně namířené proti křesťanům, židovským konvertitům ke křesťanství a jiným židovským heretikům: ‚a ať odpadlíci nemají žádnou naději, a všichni křesťané okamžitě zhynou‘.[22]
Rabín Steinsaltz k tomu podotýká: „Jedna z úprav bohoslužby krátce po zničení (druhého chrámu) se netýká ani tak chrámu samotného, nýbrž problému heretiků, gnostických a křesťanských sekt… Celá věc dosáhla takového stupně, že se sanhedrin v Javne rozhodl přidat k Šemone Esre další požehnání (které je ve skutečnosti proklínáním – pozn. C.H.) ohledně heretiků.“[23]Vidíme, že forma modlitby v nové mši nebyla používána jen pro stolní či dokonce záchodové „požehnání“, ale je i součástí proklínání křesťanů, což nakonec váhavě přiznává i rabín Steinsaltz.

Arcibiskup Annibale Bugnini
Takový je tedy mrazivý kontext původu modlitby, která v nové mši nahradila offertorium. Krátce a jasně: kontext je téměř rouhavý a svatokrádežný, neboť talmud a jeho autoři byli plni nenávisti a kleteb proti Kristu a křesťanům[24]– což dnes dokládá Steinsaltzův překlad talmudu.
Skutečnost, že verze modlitby v nové mši není zjevně blasfemická, není žádnou polehčující okolností, protože potom můžeme do liturgie začlenit i nevinně znějící pasáže z Knihy zákona (Book of the Law) satanisty Aleistera Crowleyho[25], abychom tak vyšli vstříc „bloudícím“ a „spojili se s těmi, kteří mají semena pravdy, byť poněkud temná“.[26]Zapomeňme na takovou naprostou hloupost a nazývejme věci pravými jmény, například lopatu lopatou a rouhání rouháním. Jasně a neúnavně se na Římu domáhejme plného obnovení toho, co nám právem patří: Mše, která se nezrodila ze zrady, Mše bez cejchu svatokrádeže.
Jak bylo řečeno, koncilní otcové i Pavel VI. byli náležitě informováni. V knize, kterou obdržel každý biskup na II. vatikánském koncilu, se uvádí: „Nejpodlejší spiknutí je na postupu proti Církvi. Její nepřátelé usilují o zkázu nejsvětějších tradic, a proto se snaží zavést nebezpečné a zlovolné reformy… Pokrytecky předstírají, že jejich snahou je modernizovat Církev a přizpůsobit ji dnešní situaci; avšak ve skutečnosti chovají skrytý úmysl otevřít brány… připravit dalekosáhlou zkázu křesťanství. To vše chtějí dosáhnout během nastávajícího Vatikánského koncilu. Máme důkazy, že vše bylo plánováno a v tichosti dojednáno…“[27]
Dnes ale již důkazy nepotřebujeme, protože na vlastní oči vidíme výsledky zaváděných pokoncilních reforem – včetně liturgické reformy. A nikde není ruka nepřítele tak jasně patrná, jako v případě nahrazení offertoria slovy, která nesou punc jiného náboženství a pocházejí z předního protikřesťanského textu v dějinách odmítání milosti.
3 more comments from Dana22
Dana22
úryvok z článku Vennariho:

Potřeba odporu

Jak jsem řekl při zahájení této přednášky, věřím, že „Permanentní instrukce Alta Vendita“ a její dopady pomáhají vysvětlit to, o čem sestra Lucie mluvila, když varovala před ďábelským zmatením vyšší hierarchie. Což je výraz, který užila nespočtukrát.
S ohledem na takové ďábelské zmatení mají být jedinými reakcemi všech dotčených katolíků tyto:
Modlit …More
úryvok z článku Vennariho:

Potřeba odporu

Jak jsem řekl při zahájení této přednášky, věřím, že „Permanentní instrukce Alta Vendita“ a její dopady pomáhají vysvětlit to, o čem sestra Lucie mluvila, když varovala před ďábelským zmatením vyšší hierarchie. Což je výraz, který užila nespočtukrát.
S ohledem na takové ďábelské zmatení mají být jedinými reakcemi všech dotčených katolíků tyto:
Modlit se, zvláště pak růženec.
Naučit se a žít tradiční nauku a morálku katolické Církve, jak se nalézá v předkoncilních katolických spisech.
Držet se latinské tridentské mše, kde se katolická víra a zbožnost nachází v plnosti a nenakažená dnešním novus ordoekumenismem.
Vzdorovat celou svou duší liberálním pokoncilním trendům, které páchají takovou pohromu na Kristově mystickém Těle.
Vlídně poučovat druhé o tradicích víry a varovat je před omyly doby.
Modlit se, aby nakažlivý návrat k normalitě pronikl dostatečným počtem /lidí/ v hierarchii.
Nečinit nikdy kompromisy.
A nakonec, důvod proč jsme tu (myšleno na Fátimské konferenci – pozn. překl.) – podle svých nejlepších schopností praktikovat a propagovat požadavky Naší Paní fátimské.
Dana22
Zdá sa nám,že sa udalosti príliš rýchlo valia.
Mnohé z toho je zákerný plán.

Vo vnútri článku je mnoho užitočných linkov.
euportal robil nejaké zmeny,preto treba dať link do vyhľadávača a ukáže sa správny tvar.

www.euportal.cz/Articles/10494-toto-je-t…

Toto je tajný plán svobodných zednářů na zničení Katolické církve. Čtěte

www.lumendelumine.cz/index.php
Svobodné zednářství a podvracení …More
Zdá sa nám,že sa udalosti príliš rýchlo valia.
Mnohé z toho je zákerný plán.

Vo vnútri článku je mnoho užitočných linkov.
euportal robil nejaké zmeny,preto treba dať link do vyhľadávača a ukáže sa správny tvar.

www.euportal.cz/Articles/10494-toto-je-t…

Toto je tajný plán svobodných zednářů na zničení Katolické církve. Čtěte

www.lumendelumine.cz/index.php
Svobodné zednářství a podvracení katolické Církve
John Vennari
Dana22
Potratári

Podepište petici za záchranu ekvádorských dětí.

petícia TU:

www.citizengo.org/es-lat/179399-no-acept…

www.duseahvezdy.cz/…/jak-potratari-o…

Jak potratáři ovládají klíčové mezinárodní organizace a zneužívají pandemii

Odpůrci práva nenarozených dětí na život mají převahu v Organizaci spojených národů, „lidskoprávní“ organizaci Amnesty international, Světové zdravotnické organizaci (…More
Potratári

Podepište petici za záchranu ekvádorských dětí.

petícia TU:

www.citizengo.org/es-lat/179399-no-acept…

www.duseahvezdy.cz/…/jak-potratari-o…

Jak potratáři ovládají klíčové mezinárodní organizace a zneužívají pandemii

Odpůrci práva nenarozených dětí na život mají převahu v Organizaci spojených národů, „lidskoprávní“ organizaci Amnesty international, Světové zdravotnické organizaci (jejíž propotratovou činnost veřejně popsali přímo její členové), Evropské unii (ta vyžaduje po svých členech legální potraty na požádání, Polsko a Malta se však drží, EU uvedla: „Prosím zaručte přístup k bezpečnému a legálnímu potratu pro každou ženu v EU“, což je samo o sobě lež, protože potrat pro matku není nikdy bezpečný. Evropská unie vlastně říká polským dětem: „Kdyby to bylo na nás, tak jste byly roztrhané na kusy“) a v Mezinárodním měnovém fondu. Lze to jednoduše ověřit na jejich oficiálních webech. Tyto organizace dlouhodobě vyvíjejí silný tlak na země, které životy nenarozených dětí chrání. Označují tyto vraždy jako jakási „reprodukční práva“ žen. Jako argument používají údajně vysokou úmrtnost při nelegálních potratech. Francouzský prezident Macron dokonce chtěl proti Polsku zavést hospodářské sankce.
Ročně zemře 1 350 000 lidí. Říkáte si hrozné? Tomu se musí za každou cenu zabránit. Musíme globálně zakázat auta a těmto úmrtním se předejde. Jedná totiž se o počet lidí, kteří ročně zemřou při dopravní nehodě. Samozřejmě nevolám po zákazu automobilů, jen tím chci poukázat na logiku lidí, kteří chtějí legalizaci vraždění dětí pod záminkou zdraví žen. Realita je opačná – Polsko, které většinu potratů zakazuje, má spolu s Islandem a Finskem nejmenší úmrtnost matek (v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem) na celém světě, třikrát menší než v Británii, kde se vraždí děti do 24. týdne na požádání matky a potraty jsou tam i na děsivé evropské poměry velice časté. ZDROJ
Tyto „lidskoprávní“ organizace tvrdí, že potrat je nezbytná lékařská péče a jeho zákaz označují za porušování lidských práv. A když s tím někdo nesouhlasí či je za to kritizuje, tak z něj média velmi snadno udělají nepřítele lidských práv. Osobně jsem si ve svých čtrnácti letech pod vlivem mainstreamových médií myslel, že Trump je ten špatný a Clintonová ta dobrá. To proto, že jsem vůbec nevěděl o tom, že Trump je proti potratům a Clintonová je podporuje bez omezení.
Mainstreamová média jsou velmi manipulativní (popsáno zde na mém webu) a většinou na straně potratářů. V uvedeném odkazu popisuji jejich praktiky. Základní manipulací je, že ukazují fotky smutných žen, nikoliv obrázky nenarozených dětí (a nebo ukazují fotky dětí bezprostředně po početí). Nepíší o feministickém násilí, o legálním vraždění kojenců s rozštěpem páteře a hydrocephalií v Nizozemsku (Groningen protocol), o vraždění lidí s demencí, kteří v minulosti souhlasili s eutanazií, ale pak názor změnili. Též neinformují o vraždění novorozenců během porodu v Kanadě, Austrálii a některých státech USA. V médiích se nedočtete o tom, že děti cítí bolest v prvním trimestru. Jak potraty probíhají si můžete přečíct zde. Dokonce vznikají evidentně lživé studie, které tvrdí, že dítě ve 24. týdnu necítí bolest, přestože je dokázané, že dítě narozené ve 24. týdnu bolest cítí. Je evidentně nesmyslné, že dítě začne cítit bolest narozením. Studie byla britská, kde je vražda legální do věku 24. týdnů od početí, tudíž je evidentní její účelovost (aby ospravedlnila potraty přesně do doby, kdy jsou legální).
Nejčastější oběti potratů jsou děti, které mají dva starší sourozence a matka je starší třiceti let. Odpůrci dětského života vždy mluví o případech dětí počatých při znásilnění, jenže to na Floridě tvoří 0,085% potratů. Ve Spojených státech je obecně vyšší kriminalita než v Česku, takže lze předpokládat, že v Česku je toto procento ještě nižší.
Dále si progresivisté hrají na práva menšin, přesto je porušují a bojují proti nim. Děti jsou také menšina a oni jim přejí smrt. Downův syndrom je také menšina a 92% dětí s Downovým syndromem je brutálně zavražděno před narozením. Dále jsou vražděny děti s rozštěpy (včetně rozštěpu rtu, který lze jednoduchou operací sešít).
Většina světového oběhu peněz je kontrolována příznivci potratů, už proto, že většina bohatých zemí (s výjimkou mikrostátů, Chile, Polska a zemí na Arabském poloostrově) umožňuje potraty na požádání. A právě toho teď, za časů pandemie, potratáři zneužívají. Ekvádor požádal Organizaci spojených národů o 46,4 amerických dolarů z Humanitárního akčního plánu OSN. V Ekvádoru je ke dni 27.května 38 103 potvrzeně nakažených a 3 275 zemřelých. OSN situace okamžitě zneužilo k dalšímu prosazování vraždění nenarozených, když s odesláním peněz souhlasilo pod podmínkou „zajištění mateřského, novorozeneckého a dětského zdraví a dalších sexuálních a reprodukčních zdravotních služeb během pandemie”. Reprodukční práva jsou eufemismem pro vraždu nenarozeného dítěte.
Stoupenci potratů tvrdí, že potrat je nezbytný „zdravotní zákrok“. Společně s OSN tak žádá různé země o legalizaci potratů také jí zřizovaná Světová zdravotnická organizace. OSN vyhradilo 2 miliardy dolarů pro boj s covidem-19 a pro vraždění nenarozených dětí. Potraty jsou dokonce v plánu uvedeny jako jedna z klíčových priorit. Švédsko vyhradilo z daní občanů 2 miliony amerických dolarů na potraty v Africe, přestože Afričané potřebují roušky a respirátory, ne vraždění dětí.
„Obáváme se, že naše nejvyšší autorita v Ekvádoru zváží přijetí tohoto ekonomického vydírání ve výši 46 milionů dolarů výměnou za životy tisíců nenarozených dětí,“ řekla Martha Villafuerteová z pro-life Guayaquil Family Network.
Ekvádorský politik Héctor Yépez komentoval na Twitteru kritickou situaci takto: „I když všichni chceme zachránit životy, někteří trvají na tom, aby se eliminovaly životy nenarozených dívek a chlapců.“
Petici pro záchranu nevinných ekvádorských dětí podepsalo ke dni 28.5. již 30 233 lidí, kterým není lhostejný život nevinných dětí.
Ekvádorská ústava a trestní zákon potraty zakazuje s třemi výjimkami (ohrožení života a tělesného zdraví matky a znásilnění mentálně handicapované ženy). V roce 2019 Ekvádor odmítl legalizaci potratů dětí počatých při znásilnění. Za nelegální potraty v Ekvádoru hrozí šest měsíců až dvě roky vězení pro matku a jeden až tři roky pro vykonavatele. Za nucený potrat hrozí pět až sedm let vězení, v případě úmrtí matky činí trest až 16 let odnětí svobody. Trestní zákon
Válku proti dětem ze strany OSN a WHO dlouhodobě kritizuje prezident Spojených států amerických Donald Trump. Zde si můžete přečíst oficiální prohlášení Mika Pompea (ministr zahraničních věcí USA) a Alexe Azara (ministr zdravotnictví USA). Mnozí Afričané označují snahy OSN za kulturní kolonialismus. Není to poprvé, kdy se někdo snaží příkladným zemím vnutit vraždění dětí. Švédsko vydíralo Nikaraguu, že jí nebude ekonomicky podporovat, pokud nezavede potraty. Nikaragua své děti přes tlak krvelačných globalistů dále chrání. Francie poskytla azyl feministce Inně Ševčenkové, která podřezala v Kyjevě kříž na památku obětí bolševiků. Systematický tlak je vyvíjen zejména na Salvador, ten však také odolává.
Latinská Amerika je výspou života, většina zemí Latinské Ameriky většinu potratů zakazuje. Například v Brazílii si legalizaci potratu přeje 20% populace. Potraty na požádání „matky“ jsou legální v Uruquayi, Guyaně, dvou mexických státech a na komunistické Kubě a dále v některých evropských koloniích. Feministky se pokusily vypálit katedrálu v Ciudad de México. V Mexiku si feministické zločiny vyžádaly několik desítek zraněných. Latinská Amerika je zmítána vlnou propotratového terorismu. A nejen ona. Vandalské útoky jsou páchány též v Německu, samozřejmě nebyl nikdo zadržen.
V Peru ministr zdravotnictví vydal vyhlášku legalizující potraty dětí, jejichž matka má covid-19, aniž by předložil důkaz, že těhotenství vystavuje matku s nemocí covid-19 nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti. Nejedná se o změnu zákona, jen o rozšíření seznamu nemocí, které dle vyhlášky ministerstva ohrožují život nebo těžce zdraví matky. Většina peruánské společnosti je hluboce věřící a potraty odmítá. Mnoho Peruánců ani neví o tom, že v případě ohrožení zdraví je potrat legální. ZDROJ
Evropská unie z lidí daní napříč světem platí vraždění dětí přes oficiální fond „prostředky určené na sexuální a reprodukční zdraví a práva a zřídí mezinárodní fond, který bude financovat přístup k plánovanému rodičovství a k bezpečnému a zákonnému umělému přerušení těhotenství, a to za použití vnitrostátního i unijního rozvojového financování“. Ukončení financování potratů Donaldem Trumpem Evropský parlament okomentoval jako „přímý útok na výdobytky v oblasti práv žen a dívek a krok zpět“. Evropská unie se tak stala další vražednou říší po Římské říši, revoluční Francii, Nacistickém Německu či Sovětském svazu. Evropská unie doslova přeje smrt milionům nenarozných napříč světem.
Naopak v Arkansasu a Texasu federální soudce povolil v rámci opatření proti šíření pandemie dočasně zrušit přístup do klinik „Plánovaného rodičovství“, tedy zachránil nenarozené děti. ZDROJ V Polsku prošel k dalšímu zpracování návrh na změnu zákona, aby se právní ochrana života vztahovala též na nenarozené děti s handicapem. Změna byla navržena konzervativní pravicovou stranou Konfederacja. V Brazílii soud odmítl legalizaci potratů handicapovaných dětí. Na Slovensku opět vysvitla naděje na záchranu dětí, část vlády chce obnovit právní ochranu lidského života od početí. Právní ochrana života dětí má oporu zejména ve venkovských regionech středního Slovenska.
Tragédie se naopak děje v Argentině, krvelačný prezident Alberto Fernández, který navrhl zákon na legalizaci potratu na požádání do čtrnácti týdnů těhotenství a dle informací z Argentiny situace nevypadá dobře. V roce 2019 se pochodu pro život v Argentině zúčastnily dva miliony lidí, česká média jako obvykle mlčela. Naopak manipulativně psala o velkém počtu nepřátel života, aby vyvolala dojem, že většina Argentinců si přeje legalizaci vraždění: „Po oznámení výsledků před budovou parlamentu začaly nadšeně jásat a tleskat tisíce mladých dívek. Všechny podle listu překypovaly radostnými emocemi a některé dokonce plakaly štěstím. Zato na druhé straně náměstí odpůrci zákona jen zklamaně potřásli hlavami.“ (text o naštěstí neúspěšném pokusu o zavedení potratů v roce 2019).
Každá společnost má povinnost chránit své nejslabší členy. Potrat nemůže být právem matky, protože je to porušení práva dítěte. Člověk nemusí být věřící, aby chápal, že vražda je vražda, ať už je její oběť stará pět týdnů, dvacet nebo sto let. Doufejme, že se podaří co nejvíce dětí zachránit.
Podepište petici za záchranu ekvádorských dětí.
tores
Tak si dobře zamákni - přeji hodně úspěchů.
☕
Samson1
Tores tříska je venku,dáme kafe ☕ jdem na trám né

Ostravaci by řekli - Fajna sebekritika!
☕
hvezdaXY
Proč prorok, to říká Pán Ježíš,pokud mu věříš,tak také tobě mike...Jdi a jednéj také tak.
tores
Ostravaci by řekli - Fajna sebekritika!
☕

Samson1 22.1.2014 11:09:55
Na chyby je třeba upozorňovat, ale v řádu věcí. Prvně mezi čtyřma očima na né veřejně na internetě, potom se musí pokračovat se dvěma svědky, když si nedá říct, má to posuzovat církev a teprve potom může být nazván jako celník a hříšník. Tu se povětšinou nactiutrhá.
hvezdaXY
Máte z bližního pořádný zmatek v mozku. 😀

Pro mě je bližní jen ten kdo mi prokáže milosrdenství.
Kdo mi neprokazuje milosrdenství není můj bližní.

Každý však kdo následuje Krista Pána, bude následovat také jeho výzvu z podobenství
o "Milosrdném Samaritánovi" ...Jdi a jednéj také tak!
hvezdaXY
O nic více mi nešlo než o to, že v tom textu říká, co by udělal on.
Svatým jde jen o to co po nich chce Bůh.

To je všechno. Stejně to nepochopíš.
Samson1
Na chyby je třeba upozorňovat, ale v řádu věcí. Prvně mezi čtyřma očima na né veřejně na internetě, potom se musí pokračovat se dvěma svědky, když si nedá říct, má to posuzovat církev a teprve potom může být nazván jako celník a hříšník. Tu se povětšinou nactiutrhá.
Samson1
Svévolník je přesně to, že dělá co chce, služebník je ten, co dělá, co chce jeho Pán.
hvezdaXY
Skutečný křesťan není svojvolník a nehásá co by udělal on.
Chce jen a jen plnit vůli Otcovu.
Asi je to špatně přeložené.
hvezdaXY
Fra. Saleský je mi sympatický.
Nezdá se mi, že by to vyšlo do něho. 🙄
Irbis
Když tu vedete pořád řeč o tom, kdo je a není bližní:
Keby som mohol vykonať iba jeden dobrý skutok, tak by som ho vykonal skôr tomu, kto mi spôsobil krivdu, ako oddanému priateľovi.!
Sv. František Saleský
- dokázali byste to někdo?
tores
bratr 14.12.2013 13:13:37
Ale Vy hledáte jen svou vůli a v této registraci co máte ji chcete prosazovat.

😀 😀 😀