Coburg
41.5K
dominikguzman
A ten nemecký originál už neexistuje, že to mohli preložiť len z tej staroruštiny?
dominikguzman
Ja len preto, že preklady by sa mali robiť hlavne z originálov, a nie iných prekladov.
Freddy Gargamel
Nemecký originál existuje v tlačenej forme, vyšiel niekedy v 20. rokoch minulého storočia. Aj keď v podstate sa jedná o dve rôzne verzie, ruskú a nemeckú, ktoré sa od seba dosť odlišujú. Tá ruská verzia bola vraj dosť upravovaná pre potreby ruského publika (a zámery vydavateľa).
dominikguzman
Tak na to by bolo potrebné potom prihliadať tiež, ono si myslím, že mentálne už aj tak sme trošku inde, než boli Nemci alebo Rusi v tej dobe, čiže bolo by vhodné posúdiť, ktorá verzia je pre Slovákov vhodnejšia. Ale aj tak, keď originál bol napísaný v nemčine, tak som za to, aby sa prekladala nemecká verzia a nie ruská, najmä ak je tá nemecká verzia dostupná. Ona sa stále dá jazykovo …More
Tak na to by bolo potrebné potom prihliadať tiež, ono si myslím, že mentálne už aj tak sme trošku inde, než boli Nemci alebo Rusi v tej dobe, čiže bolo by vhodné posúdiť, ktorá verzia je pre Slovákov vhodnejšia. Ale aj tak, keď originál bol napísaný v nemčine, tak som za to, aby sa prekladala nemecká verzia a nie ruská, najmä ak je tá nemecká verzia dostupná. Ona sa stále dá jazykovo aktualizovať predsa a doplniť poprípade vysvetlivkami.