NECH ŤA CELÝ ROK POŽEHNÁVA MILOSRDNÝ PÁN...More
NECH ŤA CELÝ ROK POŽEHNÁVA MILOSRDNÝ PÁN...