Clicks66

Skandal w Sejmie! Posłowie głosowali przeciwko temu aby krytyczną infrastrukturą zarządzali wyłącznie Polacy

autor: Marcin Kozera (2020-06-06 17:20)

Kategorie:

Polska

Żydzi

Izrael

zdrada stanu

służby specjalne

Judeopolonia


Źródło: Internet

Ostatnie wydarzenia w Sejmie, o których żadne media głównego nurtu nawet nie wspomniały, pokazują, że wybrani w demokratycznych wyborach reprezentanci narodu właśnie dokonali zdrady stanu i oddali Polskę w obce ręce!

W ostatnim czasie jedna z sejmowych komisji zajmowała się ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zaapelował, żeby w punkcie 15 projektu tej ustawy znalazł się arcyważny zapis o tym, żeby wyznaczeni koordynatorzy zarządzający sprawami bezpieczeństwa w czasie kryzysu byli obywatelami Polski, zamieszkałymi na terytorium naszego państwa i reprezentujący wyłącznie interes Polski.

Chodziło o to, by nie otworzyć furtki dla interesów osób innych narodowości nie podlegających polskiemu prawu. Jeżeli ich lojalność wobec Polski okazałaby się mrzonką, nie byłoby możliwe wprowadzenie jakichkolwiek sankcji wobec tych wrogich sił.

A tacy ludzie mogliby zdradzać tajne informacje pozyskane w Polsce i wykorzystywać je przeciwko naszemu społeczeństwu, dzieląc się nimi nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim i nie wiadomo po co.

Przykładem może być umowa podpisana przez Polskie Sieci Energetyczne o zabieganiu o cyberbezpieczeństwo razem z izraelskim partnerem. Izraelskie Sieci Energetyczne zostały wprowadzone do strefy bezpieczeństwa państwa polskiego.

Braun nawoływał posłów do tego, by nie igrali z ogniem. Jego postulat był oczywisty: ludzie którzy mają koordynować kwestie bezpieczeństwa związane z najważniejszymi elementami infrastruktury zapewniającej ochronę Polski, powinni być Polakami.

Co się wydarzyło w czasie głosowania nad propozycją posła Brauna? W głosowaniu nad poprawką ustawy głosowało 29 posłów. I uwaga: „za” był tylko Grzegorz Braun, a przeciw aż 26 posłów! Dwóch wstrzymało się od głosu. Tym samym polscy parlamentarzyści zdecydowali o tym, że kontrolę nad kluczowymi sektorami Polski mogą przejąć ludzie spoza Polski!

To głosowanie pokazało, że w polskim Sejmie praktycznie większość to osoby reprezentujące interes sprzeczny z interesem RP!

Braun głosowanie nazwał „hańbą” i trudno się dziwić. Na własne oczy i uszy możemy zobaczyć i usłyszeć jak doszło do zdrady Polski!

To było być może głosowanie, oznaczające faktyczny koniec naszej państwowości. Ta ustawa otwiera szeroką drogę do przejęcia kontroli nad polskimi służbami specjalnymi przez agentów Mossadu a docelowo całkowitą ich wymianę na kadry izraelskie.

Agenci służb specjalnych są faktycznie ponad prawem. Oni w ramach pracy operacyjnej mogą dokonywać „eliminacji” osób stojących na przeszkodzie polityce ich mocodawców. Mogą bez problemu dowolnej osobie zorganizować zawał serca, samobójstwo albo nieszczęśliwy wypadek. Są jednocześnie całkowicie bezkarni, bo policja nie ma prawa ich aresztować. Skoro tylko Grzegorz Braun głosował za poprawką uniemożliwiającą powoływanie obywateli obcych państw na stanowisko koordynatorów służb specjalnych, to znaczy, że wszystkie podziały pomiędzy partiami są fikcją, bo w sprawach kluczowych wszystkie realizują interes żydowski kosztem Polaków! Dodajmy do tego podpisanie ustawy 447, która zmusi nas do wypłaty odszkodowań za mienie bezspadkowe dla Żydów, a teoria
o budowie Judeopolonii przestanie być jedynie political fiction.

Głosowanie jest od 5 minuty 57 sekundy:

www.youtube.com/watch
free.energy
Posłowie [niepolscy] głosowali przeciwko temu aby krytyczną infrastrukturą zarządzali wyłącznie Polacy. Od II WŚ Polakami rządzą nie-Polacy.