Radek33
32.2K
Jędrek
🤗
malgorzata16
Taki jestem.Jest serce ,co mi się buntuje
przeciw niewoli pieśni i czasom zniszczenia.-
o ulep ze mnie Święty - dzban natchniony ulep!
żebym mógł w strumień zebrać tęsknoty stworzenia.

Wiem że wiekowi trzeba sprzeciwu i woli,
żeby mógł w dąb rozkwitnąć i w Miłość ,i w Wolność,
że mu tych pieśni trzeba ,aby ból ukoić,
i pleść wieniec bławatny melodię ukojną.

Karol Wojtyła Biesiada
grazka
Piękna piosenka. 😇