szuirad1
1929

Św. Hipolit z Rzymu 13 sierpnia

Postać świętego Hipolita Rzymskiego jest przykładem, jak nietypowe bywają drogi do świętości. Był on wyjątkowo poczytnym pisarzem kościelnym i teologiem, a oprócz tego przez dziesięć lat działał jako… biskup przewodniczący schizmie (przez niektórych bywa nawet nazywany antypapieżem), która na dodatek stanowiła opozycję do pontyfikatu trzech kanonizowanych papieży. Przez całe życie był oddany Kościołowi, ale aż nadto gorliwy, należał bowiem do stronnictwa rygorystów, utrudniających pokutującym ciężkim grzesznikom powrót do jedności kościelnej. Pod koniec życia został pojmany za nieugięte głoszenie Chrystusowej Ewangelii i zesłany na wygnanie wraz z panującym wtenczas papieżem, gdzie pojednał się z Namiestnikiem Chrystusa Pana i oddał życie za Wiarę.

Hipolit urodził się prawdopodobnie w Rzymie, choć inne źródła podają, że pochodził z Azji Mniejszej albo z Grecji. Focjusz w swym dziele Biblioteka podaje, iż był on uczniem świętego Ireneusza z Lugdunum (Lyonu), który z kolei depozyt świętej wiary otrzymał od jednego z Ojców Apostolskich Polikarpa ze Smyrny. Za papieża Zefiryna Hipolit był prezbiterem w kościele rzymskim i już wtedy zasłynął z talentu kaznodziejskiego i celności wywodów teologicznych. Jego homilii miał okazję słuchać wybitny egzegeta Orygenes.

W świecie chrześcijańskim grasowała... Św. Hipolit z Rzymu
szuirad1