Clicks45

Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.

novaetvetera
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za …More
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum.

Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.