olek19801
„Pomimo tej pilności w całej UE zawsze istniał konsensus, aby nie narażać standardów wysokiej jakości i opierać wszelkie zalecenia na sile dowodów naukowych, bezpieczeństwie, jakości i skuteczności szczepionki i na niczym innym. (…) Zezwolenia przyznaje się, gdy dowody w przekonujący sposób wskazują, że korzyści ze szczepienia są większe niż jakiekolwiek ryzyko związane ze szczepionką” – stwierd…More
„Pomimo tej pilności w całej UE zawsze istniał konsensus, aby nie narażać standardów wysokiej jakości i opierać wszelkie zalecenia na sile dowodów naukowych, bezpieczeństwie, jakości i skuteczności szczepionki i na niczym innym. (…) Zezwolenia przyznaje się, gdy dowody w przekonujący sposób wskazują, że korzyści ze szczepienia są większe niż jakiekolwiek ryzyko związane ze szczepionką” – stwierdza Agencja.