Beatus 1
"...Oto ja, Maryja Niepokalana, wasza Matka.
Rzeczywiście, diabeł uciska świat z każdej strony, ponieważ z każdej strony droga dla niego jest otwarta! Świat jest pełen nieczystości, kłamstwa, grzechu, tak, że zły duch pomiata wami jak właściciel, bo ludzie oddają mu się dobrowolnie; ale ja nauczę was, w jaki sposób macie go przegnać i zwyciężyć: modlić się, modlić się!
Nieufność zawładnęła serca…More
"...Oto ja, Maryja Niepokalana, wasza Matka.
Rzeczywiście, diabeł uciska świat z każdej strony, ponieważ z każdej strony droga dla niego jest otwarta! Świat jest pełen nieczystości, kłamstwa, grzechu, tak, że zły duch pomiata wami jak właściciel, bo ludzie oddają mu się dobrowolnie; ale ja nauczę was, w jaki sposób macie go przegnać i zwyciężyć: modlić się, modlić się!
Nieufność zawładnęła sercami i dzisiaj ludzie modlą się bardzo mało, bardzo źle! Egoizm sprawia, że pragną wysmakowanej, pięknej i pocieszającej modlitwy, z niezmierną pychą dążą do tego piękna, jakby nie dostrzegali grzechów, które ich plamią, przywiązania, które przykuwają ich do świata. W pragnieniu przyjemności zwracają się do Boga, oczekując miłych doznań, pragnąc, aby Bóg stał się obiektem rozkoszy zmysłów! Z sercem zachłannym na niskie emocje, pustotę, grzech chcą wzrastać i otrzymywać inne emocje i inne rozkosze. Jest tak, że co dzień mniej słychać głosów przebłagania - Niebo się zamyka, otwiera się otchłań!..."