Krásný pokojný den
Pusť si pro potěchu duše - El Shaddai - a přijdeš na jiné myšlenky. Vážně.😊
Hermenegild
Teraz je jasné, že exorcizmus bol nevyhnutný proti mystickej intronizácii Antikrista na zemi, ktorá sa konala v Egypte na Bielu sobotu.