Zmysel života - zamyslenie Ľudia hľadajú šťastie, pochopenie a zmysel svojho života na rôznych miestach a u rôznych ľudí. V motivačných knihách, v psychologických poradniach, v kluboch či na večierkoch …More
Zmysel života - zamyslenie

Ľudia hľadajú šťastie, pochopenie a zmysel svojho života na rôznych miestach a u rôznych ľudí. V motivačných knihách, v psychologických poradniach, v kluboch či na večierkoch. Niektorí končia v hľadaní svojho šťastia na psychiatrických klinikách. Ľudia hľadajú a volajú po láske na internetových zoznamkách. Niektorí si zase myslia, že si šťastie možno kúpiť. Obklopujú sa krásnymi ľuďmi a drahými vecami, aby ľudia nezistili, akí sú vo vnútri prázdni. Niektorí v snahe zažiť trocha lásky precestujú celý svet, stretnú sa s mnohými ľuďmi, aby pochopili ako fungujú vzťahy. Niektorí vystriedajú mnohých partnerov, aby konečne našli tú svoju spriaznenú dušu. Mnohí odchádzajú ďaleko, lebo majú pocit, že na opačnom konci sveta budú viac užitoční. Človek odchádza s mnohými otázkami a vracia sa domov s tými istými a ďalšími.
Všetky odpovede však človek nosí celý čas v sebe a tou odpoveďou je BOH.
Pokiaľ nemá človek Ježiša vo svojom srdci, vždy bude niečo hľadať a vždy mu bude niečo chýbať. Je jedno, či je bohatý, chudobný, zdravý, alebo chorý, silný, alebo slabý, dieťa, či starec. Každý človek má prirodzenú túžbu po Bohu, lebo pochádza z Boha. On nás stvoril. Je mojím a Tvojim OTCOM a preto Tvoje i moje uspokojenie a šťastie mne a Tebe môže priniesť len Ježiš...
Keď budeme nosiť Ježiša vo svojom srdci, nebudeme musieť ísť na koniec sveta za záchranou malej pandy, lebo zistíme, že náš brat, ktorý je vedľa nás potrebuje možno tiež pomoc...
Keď budeme mať Ježiša v srdci, už nebudeme musieť hľadať partnera na internetovej zoznamke počas celých dní a nocí, lebo sa staneme príťažlivými pre svoje okolie z vnútra a ON vyberie toho správneho partnera...
Keď budeme žiť s Ježišom a budeme sa modliť, už nebudeme potrebovať lieky na upokojenie, poradcov na svoje otázky ani rôzne rozkoše na uspokojenie svojich túžob, lebo modlitba nám prinesie pokoj do našich sŕdc a nasmeruje nás na tie správne veci...
Keď budeme mať vo svojom srdci Ježiša, už nebudeme žiť v strachu, že čo sa stane zajtra, lebo...VŽDY BUDEME VEDIEŤ, ŽE VŠETKO SA DEJE PRETO, LEBO JEŽIŠ VIE NAJLEPŠIE, ČO POTREBUJEME a čo je dôležité a potrebné pre spásu našich duší

Peter Homza