Clicks685
CÓRKA MARYI
1

JEZUS: Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 5 stycznia 2014 roku, godz. 19.34

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Ogień Ducha Świętego wnika w duszę osoby, pierwszą reakcją są łzy. Drugą reakcją jest zadziwienie. Trzecią reakcją jest uświadomienie sobie, że coś wspaniałego – wewnętrzne zrozumienie Prawdy Boga i wszystkiego, czego On pragnie – ogarnęło tę szczególną duszę. Nagle zstępuje pokój, a także przenikliwe zrozumienie tajemnicy Istnienia Boga – Miłości Boga. Wszystkie rzeczy, które są zgodne ze Słowem Bożym, stają się jasne.

Tylko ci, którzy poddali swoją wolę Bogu i którzy wyzbyli się całej ludzkiej pychy i intelektu oraz oddali Mu te rzeczy, są w stanie otrzymać ten Dar Ducha Świętego. Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie.

Tylko ci, którzy naprawdę wierzą, że Bóg jest wszechpotężny, a człowiek jest niczym, i że są niegodni stanąć przed Nim, mogą oddać swoją wolę.
Tylko ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, czego się od nich wymaga, aby wykonać Świętą Wolę Boga, zgodnie z Jego Słowem, mogą otrzymać Dary, aby głosić Słowo, które będzie miało prawdziwą moc.

Żaden człowiek, który twierdzi, że głosi Prawdę, i mówi, że jest prowadzony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie się przechwalał swoją własną wielkością. Nigdy nie będzie koncentrował uwagi innych na swoich darach, talentach, wiedzy, świętości czy na swojej pokorze. Bo kiedy człowiek tak czyni w Święte Imię Boże, to nie został on pobłogosławiony Duchem Ognia – Płomieniem, który rozpala serce człowieka tak, że odpowiada z miłością na Słowo Boże.

Podczas Mojego Czasu na ziemi wyjaśniłem wszystkim z was, że ten, kto się wywyższa przede Mną, zostanie odrzucony na pustkowie. A kto się uniża przede Mną, zostanie wywyższony.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/if-there-is-but…

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga

JEZUS: Chciałbym podziękować tym z was, którzy hojnie poświęcają swój czas na propagowanie i rozpowszechnianie Moich Orędzi

I POSŁUCHAJ:

KS. DOMINIK CHMIELEWSKI - O POWTÓRNYM PRZYJŚCIU PANA JEZUSA

________________________________________________________________