3
4
1
2
Clicks337
Wilcza
Listy M. Kazimiery Gruszczyńskiej. Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, ATK, Warszawa 1981; więcej: www.gruszczynska.blogspot.com www.franciszkanki.comMore
Listy M. Kazimiery Gruszczyńskiej.

Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, ATK, Warszawa 1981; więcej:
www.gruszczynska.blogspot.com
www.franciszkanki.com