Clicks818
vi.news

Linh mục người Đức "Ban Phước lành" với cọ bồn cầu (Video)

Cha Peter Leick, mục sư của Wadgassen (Giáo phận Trier) và giáo sĩ của Hostenbach Katholische Jugend, đã thực hiện một "trò đùa phước lành" với một cái cọ bồn cầu và một cuộn giấy vệ sinh. Leick thuộc về phe "bảo thủ".

Bối cảnh: Trong cuộc khủng hoảng coronavirus, các nhóm và các nhân sản xuất các video trong đó cuộn giấy vệ sinh - đã trở thành đối tượng sùng bái coronavirus - đóng vai trò chính.

Thật không may, "Giới trẻ Công giáo" bắt đầu video trong thánh địa của nhà thờ với Cha Leick trong áo lễ và cây Bạch Dương tại bàn thờ.

Đầu tiên, ông ta ném một cuộn giấy vệ sinh về phía băng ghế. Sau đó, ông "ban phước" với một cây cọn bồn cầu và một cuộn giấy vệ sinh khác.

Cuộn giấy được bắt bởi một nam hầu bàn thờ, ngồi trong tòa giải tội với một chai bia và kính râm. Ông ta lại ném nó xa hơn.

Sau nhiều giai đoạn, cuối cùng nó cũng đến được một nhóm các nữ hầu bàn thờ trưởng thành. Họ bắt lấy cuộn giấy, đặt nó trên nến của họ và rước nó vào nhà thờ.

#newsLkcvimsygm