Unam Sanctam SK
Gänswein je ďalší neveriaci odpadlík, ktorý nepovažuje odpadlíka Františka za arciheretika a modlára, ktorý vedie milióny ľudí do pekla, lebo pre neho „František je a zostáva pre mňa záhadou.“ Ak sa tento heretik Gänswein neobráti, tak bude naveky žialiť nad svojím osudom v pekle. vatikankatolicky.com/antipapezi/