Clicks749

O ZÁHUBĚ VŠECH KTEŘÍ LŽIVĚ SVĚDČÍ

( UČEDNÍK KRISTA MÁ SVĚDČIT O KRISTU 😇 )
To co se děje ve světě vidí Bůh i všechna nebeská vojska.
Jak může tedy člověk skrýt pravdu před tolika svědky.?
.....Když miliony vševidoucích andělů poznají pravdu může
pravdu ukrýt nějaký člověk?Nebo snad povstat proti pravdě
a zůstat nepotrestaný? O bratři není nic klamějšího jako lež.!
Nic hloupějšího!
To co je uvnitř člověka, vidí Bůh i všechna nebeská vojska.
VIdí to hlavně anděl strážný každého člověka. A tento anděl
ochránce nemůže snést, jak člověk ze sebe a o sobě vynáší
co v něm není. Když člověk zůstane vytrvalý ve lži, jeho anděl
ho opustí a úplně ho odevzdá duchům lži
. Těžko je potom
tomu člověku.! Co mu pomůže lživě svědčit proti celému
světu, jak jeho anděl bude pravdivě svědčit proti němu před
Bohem a nebeským vojskem.! Takovému člověku by bylo lepší,
kdyby se ani nenarodil. Neboť kdo klame Duchu Božímu, Ten
ponechává lháře ve tmě a ve smrti
.

Ó Hospodine pravdivý, podrž nás mocí Ducha Svého Svatého,
abychom nikdy lživě nesvědčili. Oslaď nám Tvoji svatou pravdu
a odvrať lživá slova z našeho jazyka. Tobě buď sláva a díkůvzdání

na věky. Amen.
/Ochridský Prolog/
Theodorá-Máriá
Měli jste potřebné instrukce, jak žádát vašeho
kněze, aby při mši nejmenoval papeže B16,
později Františka.
B16 lstivě přitáhl do vatikánského
společenství, také společ. M.Lefebra, aby stáhla
nespokojené katolíky pod křídla lefebristů,ale ve
stejném duchu t.j. v jednotě víry s přísl.papežem-
heretikem,satanistou.
ČAS TEĎ JE JEŠTĚ PRO VÁS, POKUD JSTE SE
NENECHALI ZCELA ZBLBNOU SVATOU STOLICÍ …More
Měli jste potřebné instrukce, jak žádát vašeho
kněze, aby při mši nejmenoval papeže B16,
později Františka.
B16 lstivě přitáhl do vatikánského
společenství, také společ. M.Lefebra, aby stáhla
nespokojené katolíky pod křídla lefebristů,ale ve
stejném duchu t.j. v jednotě víry s přísl.papežem-
heretikem,satanistou.
ČAS TEĎ JE JEŠTĚ PRO VÁS, POKUD JSTE SE
NENECHALI ZCELA ZBLBNOU SVATOU STOLICÍ
PAPEŽE.
ŘÍĎTE SE ASPOŃ DLE SLOV ARC. VIGÁNA.
Theodorá-Máriá
Od doby kdy byl papežem B16 postaven k ucívání JPII,
byly mše neplatné. Všichni jste to věděli, že Samsone.
Teď vás opustila pravda nejste schopni se vymanit ze
lži.Počtite si jak vás napomíná arceb. Vigano:
Jsme křesťané, mluvme tedy Kristovou řečí! „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“ (Mt 5,37) Jsme ve válce s nepřítelem, který chce dokonce rozhodovat o zbraních, s …More
Od doby kdy byl papežem B16 postaven k ucívání JPII,
byly mše neplatné. Všichni jste to věděli, že Samsone.
Teď vás opustila pravda nejste schopni se vymanit ze
lži.Počtite si jak vás napomíná arceb. Vigano:
Jsme křesťané, mluvme tedy Kristovou řečí! „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“ (Mt 5,37) Jsme ve válce s nepřítelem, který chce dokonce rozhodovat o zbraních, s nimiž jsme mu schopni odolat. Dovolili jsme mu, proniknout tak daleko, že znesvěcuje naše oltáře, svátosti a Nejsvětější Eucharistii! Byla nám uložena pravidla, abychom nestoudně podporovali nepřátelskou stranu. Nastal čas, abychom odmítli přijmout tuto obscénní invazi i způsob, jakým nepřítel znemožňuje jakoukoli účinnou akci z naší strany, jíž bychom ho vyhnali!VIGANÒ: CO DĚLAT? MLUVTE PRAVDU. MLUVTE JAKO KŘESŤANÉ: ANO, ANO, NE, NE.