Peter(skala)
14

30.1.2019 Pápež otvoril súdny rok Rímskej roty: Vernosť je možná, lebo je darom

Vatikán 29. januára (RV) Pri príležitosti otvorenia súdneho roka prijal Svätý Otec v utorok 29. januára vo Vatikáne sudcov Rímskej roty. „Vernosť je možná, pretože je darom“ povedal pri tejto príležitosti pápež František. Zdôraznil aktívnu úlohu manželských párov na pastoračnej spolupráci s kňazom, ktorému prislúcha zodpovednosť za dobrú prípravu snúbencov.

Medzi dvoma desiatkami sudcov bol v Klementínskej sále aj slovenský dominikán páter Konštanc Miroslav Adam. Za prítomnosti úradníkov, advokátov a ďalších spolupracovníkov Apoštolského tribunálu Rímskej roty, ktorí prišli na stretnutie s pápežom aj so svojimi rodinami, s úvodným pozdravom vystúpil dekan Rímskej roty Mons. Pio Vito Pinto.

Pápež František v príhovore poukázal na nezastupiteľnú hodnotu manželskej jednoty a vernosti, a to práve v kontexte sekularizovaného prostredia, ktoré nepraje rastu viery a dôslednému životu podľa Evanjelia:

„Jednota a vernosť sú dve dôležité a nevyhnutné hodnoty nielen medzi manželmi, ale aj všeobecne v medziľudských vzťahoch a vo vzťahoch v spoločnosti. Všetci sme si vedomí dôsledkov, aké majú v občianskom živote nedodržané sľuby, chýbajúca vernosť danému slovu a prijatým záväzkom.“

Svätý Otec zdôraznil zodpovednosť kňazov za dobrú prípravu snúbencov na vstup do manželstva. Má sa to diať v aktívnej spolupráci s ďalšími členmi spoločenstva a pokračovať duchovným a formačným sprevádzaním rodín. Pápež to ilustroval na biblickom príklade svätých manželov Akvilu a Priscily, verných spolupracovníkov v misii svätého apoštola Pavla, ktorý ich sám nazýva „synergoi“, čím dáva ich misijnej práci vysoké ocenenie.

„Prosme Ducha Svätého, aby aj dnes daroval Cirkvi kňazov schopných oceniť a valorizovať charizmy manželov s mocnou vierou a apoštolským duchom ako Akvila a Priscila.“ Okrem týchto slov Svätý Otec nazval svedectvo vernosti a lásky manželov pre celé okolie „feriálnou kázňou“:

„Naozaj, toľkí kresťanskí manželia sú tichou kázňou pre všetkých, tou každodennou „feriálnou“ kázňou všedného dňa. A musíme žiaľ konštatovať, že dlhé roky spoločne žijúci manželský pár nie je predmetom správ, zatiaľ čo si správy všímajú škandály, odluky a rozvody. Manželia nažívajúci v jednote a vernosti dobre odzrkadľujú obraz a podobu Boha. Toto je tá dobrá správa: že vernosť je možná, pretože je darom, u manželov a rovnako aj u kňazov.“

Spolu so slovami poďakovania za službu, ktorú sudcovia Rímskej roty vykonávajú, pápež František pripomenul ich povinnosť „korektne interpretovať manželské právo“, ktoré je „v službe spásy duší a viery manželov“.