Clicks30
fil.news

Dating Banker ng Vatican, ang mga Pagbagsak ay Binalak Upang Maghatid ng Isang Bagong Kaayusan sa Mundo

Ang mga Kanlurang oligarkiya ay nagplano ng pagbagsak ng demograpiko ng Kanluran upang lumikha ng krisis sa ekonomiko upang ihatid ang isang Bagong Kaayusan sa Mundo, sinabi ni Ettore Gotti Tedeschi, ang dating presidente ng Vatican Bank, sa kanyang talumpati sa unang kumperensya ng John Paul II Academy for Human Life.

Ayon sa LifeSiteNews.com (Hulyo 9) "hindi sukat akalain" para kay Gotti na ang tagapagdesisyon ng Kanluran ay hindi alam ang kanilang ginagawa sa pagtanggi sa buhay (aborsyon) at natural na batas (homoseksuwal na ideolohiya).

Ang nilalayong ekonomiya, geo-political at panlipunang sakuna ay dapat "hikayatin" ang Kanluran na tanggapin ang pagkakaalis ng pambansang soberanya at itatag ang “gnostic environmentalism” bilang "pandaigdig na relihiyon" nito.

Para kay Gotti, ang tunay na dahilan sa likod ng mga pahirap na ito ay ang "pagliit ng mga ipinapanganak" sa Kanluran.

Ayon kay Gotti, ang may-akda ng pagbagsak na ito ay kasalukuyang pinapayuhan din ang "puno ng Simbahan", (ibig sabihin, Pope Francis).

Tinawag sila ni Gotti na mga "propetang gnostic" at pinangalanang sina Paul Ehrlich, Jeffrey Sachs at dating UN Secretary General Ban Ki-moon.

Ang Modernong Gnosticism ay isang ideolohiya na layuning palitan ang katotohanan ng ideolohiya.

picture: Ettore Gotti Tedeschi, © Sentinelle del mattino International, CC BY-SA, #newsLiogsnrcki