Tento ohromujúci článok vykladá Zjavenie apoštola Jána a vysvetľuje, čo je neviestka babylonská, o ktorej sa prorokuje v Apokalypse. Článok vysvetľuje verše z viacerých kapitol Apokalypsy (napr. 6,11,12,14,17,18); vysvetľuje, prečo sa v Knihe zjavenia o neviestke píše, že sedí na mnohých vodách; že sedí na meste siedmich vrchov; že je žena a matka; že je odetá do purpuru a šarlátu; že má v ruke …More
Tento ohromujúci článok vykladá Zjavenie apoštola Jána a vysvetľuje, čo je neviestka babylonská, o ktorej sa prorokuje v Apokalypse. Článok vysvetľuje verše z viacerých kapitol Apokalypsy (napr. 6,11,12,14,17,18); vysvetľuje, prečo sa v Knihe zjavenia o neviestke píše, že sedí na mnohých vodách; že sedí na meste siedmich vrchov; že je žena a matka; že je odetá do purpuru a šarlátu; že má v ruke zlatý pohár; že sa vyznačuje smilstvom a modlárstvom; že „sedí ako kráľovná“ a hovorí, že je vdova; že v nej nebude svietiť svetlo lampy; že v nej nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov a flautistov a trubačov; že opíjala všetky národy vínom svojho smilstva; že je spitá krvou svätých a mučeníkov; a vysvetľuje aj mnohé ďalšie veci a to podrobne. (Prečítajte si aj tieto články)

Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.’“
Unam Sanctam SK

Apokalypsa a neviestka babylonská z knihy Zjavenia sv. Jána

Ďalšie proroctvá; Apokalypsa teraz vo Vatikáne; Babylon padol, padol!! Apokalypsa 17:4-5 – „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom,…