en.news
21.1K

Why We Need Gloria.tv: Online Censorship Becomes More Pervasive And Institutionalised

Google owned YouTube.com announced a new policy against videos containing vaccine criticism. Only in the past year, it has removed 130,000 videos for violating its “COVID-19 vaccine policies.” Famous …More
Google owned YouTube.com announced a new policy against videos containing vaccine criticism. Only in the past year, it has removed 130,000 videos for violating its “COVID-19 vaccine policies.”
Famous Covid critics like Sheri Tenpenny, Joseph Mercola, and Robert F. Kennedy have been recently cancelled by YouTube. The long-time Texas representative Ron Paul announced on September 30 that his channel was eliminated because of what YouTube called "severe or repeated violations of our community guidelines.” The expression "our community guidelines" is a synonym for censorship. “No warning, no strikes, no evidence,” Paul writes. His appeal was rejected.
The social media revolution is rightly compared to the 19th century industrial revolution and the 1968 sexual revolution.
Gloria.tv is the only Catholic website that has developed all features constituting a social media, everything self-hosted and massivly scalable. Gloria.tv is going to move forward. May we count on you?
Please, post your …More
ľubica
YouTube.com patriaci spoločnosti Google oznámil novú politiku proti videám obsahujúcim kritiku vakcín. Len za posledný rok odstránila 130 000 videí pre porušenie svojich "zásad COVID-19 o vakcínach".
Slávni kritici Covidu ako Sheri Tenpennyová, Joseph Mercola a Robert F. Kennedy boli nedávno zrušení spoločnosťou YouTube. Dlhoročný predstaviteľ Texasu Ron Paul 30. septembra oznámil, že jeho …More
YouTube.com patriaci spoločnosti Google oznámil novú politiku proti videám obsahujúcim kritiku vakcín. Len za posledný rok odstránila 130 000 videí pre porušenie svojich "zásad COVID-19 o vakcínach".

Slávni kritici Covidu ako Sheri Tenpennyová, Joseph Mercola a Robert F. Kennedy boli nedávno zrušení spoločnosťou YouTube. Dlhoročný predstaviteľ Texasu Ron Paul 30. septembra oznámil, že jeho kanál bol vyradený z dôvodu, ktorý YouTube nazval "závažným alebo opakovaným porušovaním našich komunitných pravidiel". Výraz "naše komunitné smernice" je synonymom pre cenzúru. "Žiadne varovanie, žiadne štrajky, žiadne dôkazy," píše Paul. Jeho odvolanie bolo zamietnuté.

Revolúcia sociálnych médií sa právom prirovnáva k priemyselnej revolúcii 19. storočia a sexuálnej revolúcii v roku 1968.

Gloria.tv je jediná katolícka webová stránka, ktorá má vyvinuté všetky funkcie tvoriace sociálne médiá, všetko je samohostiteľné a masívne škálovateľné. Gloria.tv sa chystá napredovať. Môžeme s vami počítať?

Prosím, zverejnite svoj obsah na Gloria.tv! Zdieľajte príspevky, ktoré sa vám páčia, aby sa o nich vedelo! Komentujte a vyjadrite svoj názor!

Tento veľký projekt nemôžeme vybudovať bez vašej štedrosti. Podporte, prosím, jesennú kampaň na získavanie finančných prostriedkov 2021

Môžete prispieť:
- bankovým prevodom na:
IBAN AT67 6000 0102 1003 6488
BIC BAWAATWW

- cez kreditnú kartu alebo PayPal
používať Kindful
Facts Not Lies
Likely, everything I posted here related to the cold would be censored and my access removed on most sites.
How do I know??? Well, it is a good thing I have burner phones and throw away email accounts or I'd not have access on my real accounts as a result of doing just that.
I am compelled to say that these sites are theirs, they own them and are legally allowed to decide if they want; the narrative …More
Likely, everything I posted here related to the cold would be censored and my access removed on most sites.

How do I know??? Well, it is a good thing I have burner phones and throw away email accounts or I'd not have access on my real accounts as a result of doing just that.

I am compelled to say that these sites are theirs, they own them and are legally allowed to decide if they want; the narrative or truth. They chose narrative.