TerezaK
21.6K
TerezaK
Kam jdeme? Do Zěme, kterou nám zaslíbil Bůh. A jak dlouho to potrvá? Dokud nebudeme připravení!
TerezaK
rany,které ušetřil otroky,vyvolený Izraelity:
Voda v Krev
ŽÁBY
KOBYLKY
VŘEDY
TMA
SMRT VŠECH PROVOROZENÝCH OTROKÁŘŮ JAKO TREST ZA SMRT VŠECH PRVOROZENÝCH OTROKŮ
PŘÍPRAVA, SLIB:
VÍRA,BÝT PŘIPRAVENÍ ODEJÍT,VÍRA VE SVOBODU,SLIB MOJŽÍŠE
PŘIPRAVENI KDYKOLI ODEJÍT
VEČEŘE,
POTŘÍT VEŘEJE DOMŮ -BÝT OZNAČENI
ČEKATMore
rany,které ušetřil otroky,vyvolený Izraelity:
Voda v Krev
ŽÁBY
KOBYLKY
VŘEDY
TMA
SMRT VŠECH PROVOROZENÝCH OTROKÁŘŮ JAKO TREST ZA SMRT VŠECH PRVOROZENÝCH OTROKŮ

PŘÍPRAVA, SLIB:
VÍRA,BÝT PŘIPRAVENÍ ODEJÍT,VÍRA VE SVOBODU,SLIB MOJŽÍŠE
PŘIPRAVENI KDYKOLI ODEJÍT
VEČEŘE,
POTŘÍT VEŘEJE DOMŮ -BÝT OZNAČENI
ČEKAT