Clicks5
lv.news

Nav ne jausmas: Franciskam trūkst elementāru zināšanu par katehismu

Svētdienā pēc Corpus Christi homīlijas Francisks moralizēja, ka “mēs nevaram svētdien lauzt maizi, ja mūsu sirdis ir slēgtas brāļiem un māsām. Mēs nevaram baudīt šo maizi, ja mēs nedodam maizi izsalkušajiem. Mēs nevaram dalīties ar šo maizi, ja vien mēs nepiedalāmies trūkumā esošo brāļu un māsu ciešanās.”

Tas atgādināja viņa apkaunojošo 2019. gada jūnija Corpus Christi homīliju, kurā viņš apgalvoja, ka euharistija ir “Jēzus, kas kļūst par maizi”.

Apustuļu sludinātajā katoļu ticībā ir otrādi: maize kļūst par Kristus ķermeni, jo transsubstances maizes būtība maina Kristus ķermeņa būtību (CCC 1376).

#newsFkzdcpgjxs