obyčajná veriaca žena
Bravó, maestro! Aj keď je to smutná pravda!