pl.news
12.4K

Schneider: nigdy wcześniej demony nie były tak aktywne

Obecnie siły demoniczne umocniły się do tego stopnia, że znajdujemy się w duchowej walce, której rozmiar przewyższa wszystko, co do tej pory widzieliśmy – mówi biskup Athanasius Schneider w filmie o aniołach.

Film został opublikowany w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i francuskim.

Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider. Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.

Prawdę przesłania się sugestywnymi sformułowaniami i określeniami typu: "prymat miłosierdzia", "niespodzianki Ducha Świętego", "zmiana paradygmatu", "indywidualne sumienie", "towarzyszenie duszpasterskie" czy "proces rozeznawania" – analizuje dalej Schneider. Co ciekawe, wszystkie te sformułowania są używane przez Franciszka.

Schneider zaleca oddawanie czci Świętym Aniołom, by walczyć ze złymi duchami, ale także, by powierzać im drobiazgi życia.

Jeden z przykładów: "Czasami mój anioł stróż budzi mnie dokładnie w tym momencie, w którym muszę się obudzić, kiedy budzik nie zadziałał". Jego konkluzja: "Im bardziej prosimy anioły, tym bardziej nam pomagają".

#newsBdalfohpmp

40:57
Jota-jotka
,,Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider.
Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.,,More
,,Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider.

Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.,,