Clicks2.4K
pl.news
3

Schneider: nigdy wcześniej demony nie były tak aktywne

Obecnie siły demoniczne umocniły się do tego stopnia, że znajdujemy się w duchowej walce, której rozmiar przewyższa wszystko, co do tej pory widzieliśmy – mówi biskup Athanasius Schneider w filmie o aniołach.

Film został opublikowany w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i francuskim.

Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider. Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.

Prawdę przesłania się sugestywnymi sformułowaniami i określeniami typu: "prymat miłosierdzia", "niespodzianki Ducha Świętego", "zmiana paradygmatu", "indywidualne sumienie", "towarzyszenie duszpasterskie" czy "proces rozeznawania" – analizuje dalej Schneider. Co ciekawe, wszystkie te sformułowania są używane przez Franciszka.

Schneider zaleca oddawanie czci Świętym Aniołom, by walczyć ze złymi duchami, ale także, by powierzać im drobiazgi życia.

Jeden z przykładów: "Czasami mój anioł stróż budzi mnie dokładnie w tym momencie, w którym muszę się obudzić, kiedy budzik nie zadziałał". Jego konkluzja: "Im bardziej prosimy anioły, tym bardziej nam pomagają".

#newsBdalfohpmp

Weronika....S
Zamieszanie o którym mowa nie jest ,,produktem,, świeckich wiernych ani nawet ateistów. Świeccy odchodzą od Kościoła jeżeli nie zgadzają się, jeżeli nie dorastają do wymogów wiary. Zamieszanie w kwestii praw i obowiązków religijnych, moralności, przestrzegania przykazań i kultu to ,,produkcja,, z wyższej półki. Żaden katolik nie wpadłby na pomysł Komunii Świętej na stojąco czy na rękę. To ma …More
Zamieszanie o którym mowa nie jest ,,produktem,, świeckich wiernych ani nawet ateistów. Świeccy odchodzą od Kościoła jeżeli nie zgadzają się, jeżeli nie dorastają do wymogów wiary. Zamieszanie w kwestii praw i obowiązków religijnych, moralności, przestrzegania przykazań i kultu to ,,produkcja,, z wyższej półki. Żaden katolik nie wpadłby na pomysł Komunii Świętej na stojąco czy na rękę. To ma początek w rewelacjach Watykanu i inicjatywie biskupów. Podobnie cudzołóstwo było cudzołóstwem, a teraz to niesakramentalne i jeszcze Franciszek byłby skłonny dać im Komunię Świętą. Dawniej o takich mówiło się jak o kochankach, a teraz takie związki są utrwalane w Kościele podczas rekolekcji. A słowa Apokalipsy 18/4 ,,Ludu mój wyjdźcie z niej (Nierządnicy), byście nie mieli udziału w jej grzechach,, osobiście rozumiem jako dystans do tego co niszczy Kościół, czyli do Nierządnicy.
Jota-jotka
,,Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider.

Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.,,
MementoMori+++
Nasza wiara jest tak prosta, niektórzy komplikują ją sobie tak że nic nie rozumieją i nie widzą co mają przed oczami. Jeśli człowiek odrzuca cierpienia i krzyż które są środkiem do Boga, a także pokutą, to trzeba naprawdę wiele się natrudzić aby żyć w kłamstwie i tyle pdpychać własną bezsilność.
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Mt 10 38
Miłości bez Krzyża nie …More
Nasza wiara jest tak prosta, niektórzy komplikują ją sobie tak że nic nie rozumieją i nie widzą co mają przed oczami. Jeśli człowiek odrzuca cierpienia i krzyż które są środkiem do Boga, a także pokutą, to trzeba naprawdę wiele się natrudzić aby żyć w kłamstwie i tyle pdpychać własną bezsilność.
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Mt 10 38
Miłości bez Krzyża nie znajdziecie,a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie - Jan Paweł II